top of page

Begrippenlijst

logo_100x100.jpg
Selecteer kwalificatiedosser(s)
Begrip
Omschrijving begrip
Multidisciplinair
Een multidisciplinair team is een groep mensen die allen gespecialiseerd zijn in een ander vakgebied en samenwerken aan een opdracht waarbij kennis van verschillende vakgebieden vereist is om de opdracht succesvol te voltooien.
klinisch redeneren
Klinisch redeneren is het begrijpen en verwoorden wat je ziet bij je zorgvrager of in een zorgsituatie. Het helpt je de situatie te overzien en op de juiste manier te plaatsen. Wanneer je dat doet, kun je de juiste verpleegkundige interventies uitvoeren en begrijpen.
multipathologie
Het hebben van meer dan één belangrijke afwijking op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied.
Spieratrofie
Spieratrofie is het dunner en minder krachtig worden van de spieren
WHO
World Health Organization, WHO is de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en welzijn. In Nederland bekent onder de naam WGO, Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO wil wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking bevorderen. Tot de activiteiten behoort de classificatie van aandoeningen (ICD-10) en geneesmiddelen (ATC-codering). De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties en is sindsdien gevestigd in Genève. Jaarlijks wordt deze dag als Wereldgezondheidsdag met een thema in het nieuws gebracht. Het logo van de WHO is gevormd uit het logo van de Verenigde Naties met daarin een esculaap verwerkt.
Ethiek
Ethiek is de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal. Anders gezegd is ethiek 'kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen'
WMO
Wmo is een afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is ingevoerd ter vervanging van de AWBZ.....
bottom of page