Directeurenoverleg vmbo (online) op 19 november 2020

Deze mail is op 29 oktober 2020 naar alle aangesloten directies van de vmbo scholen verzonden.

Beste collega's,


Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het online directeurenoverleg vmbo op donderdag 19 november 2020 om 15.00 uur. Voor onze aangesloten scholen willen wij een transparante organisatie zijn. Wij verbinden vmbo, mbo en bedrijfsleven met elkaar en zijn continu in gesprek met overheidsinstanties. In ons visiedocument over verbinding en producten, laten wij zien dat onze organisatie steeds in ontwikkeling is. Op donderdag 19 november a.s. willen wij u informeren over: Ontwikkelingen:

  • nieuwe (digitale) ontwikkelingen (binnen ons onderwijsmateriaal). Waar zijn we mee bezig en wat kunt u dit schooljaar nog verwachten?

  • wij ontwikkelen met diverse Sterk Techniekonderwijs regio's doorlopende leerroutes op maat. Wij informeren u hoe dit proces verloopt.

  • ons expertisecentrum op onze locatie aan de Disketteweg in Amersfoort dat steeds meer gestalte krijgt en wat dit voor u betekent.

Uw lidmaatschap:

  • de bijdrage die uw school betaalt als lidmaatschap voor onze dienstverlening. Wij laten zien hoe dit is opgebouwd en beantwoorden graag uw vragen.

  • daarnaast zijn we benieuwd wat u als aangesloten school nog mist. Wat geeft, aangesloten zijn bij het Platform vmbo Techniek, voor u toegevoegde waarde?

Uw mening telt: Ons motto is: voor, door en met scholen. Wij hebben regelmatig gesprekken met partijen om de belangen te behartigen van het technisch beroepsonderwijs. Op onderstaande punten zouden we ook graag uw mening horen.

  • de inhoud van de beroepsgerichte examenprogramma’s in de toekomst

  • en dan de vertaling naar een mogelijke structuur van het beroepsgerichte programma

De uitkomsten zullen wij doorgeven/bespreken met het Ministerie van OCW. Wilt u deelnemen? Klik dan hier. Graag tot dan! Met vriendelijke groet,

Michel Wouters, algemeen directeur Harald Leeuwis, manager Techniek  Tom Wehrens, landelijk coördinator Platform vmbo Techniek Stichting Consortium Beroepsonderwijs  Platform vmbo Techniek  Postbus 2644 3800 GD Amersfoort www.consortiumbo.nl  www.platformvmbotechniek.nl

2 keer bekeken0 reacties