Gereviseerd lesmateriaal mbo niv 2-3 Constructiewerker Klankbordbijeenkomst – Samen expert op inhoud

Deze mail is verzonden op 8 juli 2020 naar alle scholen Techniek en Procesindustrie

Het Consortium Beroepsonderwijs nodigt alle docenten, coördinatoren en teamleiders van scholen uit die de opleiding Constructiewerker verzorgen. Tijdens een interactief programma willen we graag met elkaar van gedachten wisselen over ons vernieuwde lesmateriaal. 


Donderdag 24 september 2020


PROGRAMMA

13.30u Inloop met koffie/thee

14.00u Welkomstwoord door Consortium Beroepsonderwijs, Tom Wehrens 14.15u Toelichting nieuw lesmateriaal door het ontwikkelteam MEI niv 2-3

  • Format nieuwe beroepstaken

  • Toelichting Techno-Skills

  • Toelichting leeromgeving

15.15u Pauze

15.30u Zelf aan de slag met ‘Samen expert op inhoud’ om het nieuwe lesmateriaal te bekijken 16.45u Terugkoppeling en verzamelen feedback op het materiaal 17.30u

Netwerk (broodjes)buffet en sluiting.


AANMELDEN


Locatie:

Consortium Beroepsonderwijs, Disketteweg 11

te Amersfoort.


Wij hopen u te mogen begroeten op 24 september a.s.


Met vriendelijke groet,Tom Wehrens

Landelijk coördinator PrO – vso - vmbo – mbo MEI 2-3 en Secretaris Platform vmbo Techniek

E-mail: twehrens@consortiumbo.nl
13 keer bekeken0 reacties