Informatie vanuit de ontwikkelgroep Bouw & Infra, oktober 2020

Deze mail is op 26 oktober 2020 naar alle Bouw & Infra scholen verzonden.

Beste collega's, Hierbij ontvangt u informatie vanuit de ontwikkelgroep Bouw & Infra.

Inhoudsopgave:

  1. Projectwijzer (PW) 2 Bouw & Infra: “Vakantiepark Texel”

  2. Fase 1 en 2 in de PW's 1 en 2: Onderdeel "verslag maken" aangepast

  3. GoPro voor Infra-opleidingen

  4. Krachten gebundeld

  5. Online congres Nu Bouwen aan Morgen op 7 december 2020 van Bouwend Nederland


1. Projectwijzer (PW) 2 Bouw & Infra: "Vakantiepark Texel" Op verzoek van een aantal ROC’s hebben we een nieuwe PW 2 Bouw & Infra met de titel “Vakantiepark Texel” gemaakt. Reden hiervoor is dat veel opleidingen voor hun studenten de keuze tussen Bouw & Infra uitstellen. Op die manier kunnen studenten een aantal periodes “proeven” aan zowel Bouw als Infra. Dat vinden wij een heel goed idee en daarom geeft PW 2 Bouw & Infra “Vakantiepark Texel” nu de mogelijkheid om studenten te laten werken aan zowel Bouw als Infra taken. Begin november 2020 is deze PW beschikbaar in Digibib. Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar uw feedback! Overigens blijft de huidige PW 2 Bouw & Infra, “Vakantiewoning met park en brug” ook gewoon beschikbaar.

2. Fase 1 en 2 in de PW's 1 en 2: Onderdeel "verslag maken" aangepast Het zal u zijn opgevallen dat we de fases 1 en 2 in onze eerste PW's enigszins hebben aangepast. Het gaat vooral om het onderwerp “verslag maken”. Dit is een “inventarisatieschema” en het maken van een “planning”. We beogen hiermee de studenten bij PW 1 wat meer structuur te bieden. Begin november hebben we hier ook een aanpassing in de PW 2 gereed. Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback hierop en ook over hoe u denkt over “PAP” en “POP” in relatie met fase 4 in onze PW's. Daarmee kunnen we onze producten weer een beetje beter maken!

3. “GoPro”: GrensOverstijgend PRaktijkOpleiden voor Infra-opleidingen Leren met en van elkaar door middel van videotechnologie. Dat is waar het om draait in het GoPro Learning Communities project. De technologie verbindt leerlingen, docenten en werkbegeleiders, die daardoor maatwerk kunnen leveren in het begeleiden en coachen van de leerlingen. Naar verwachting gaat deze technologie een grote impact hebben op de kwaliteit en snelheid van het opleiden van toekomstige professionals. De Infratechniek-sector speelt hierin een pioniersrol. Dit project verwacht een bijdrage te leveren aan de oplossing van een aantal problemen.

  • Ten eerste zijn er snel nieuwe mensen nodig in de infratechniek om de doelen van de energietransitie te realiseren. Opleiden moet dus effectiever en efficiënter.

  • Ten tweede, wordt een kloof ervaren tussen school en de praktijk. Voor veel leerlingen is het moeilijk om de verbinding te leggen tussen wat ze op school en in de praktijk leren. Het leerproces verloopt daardoor verre van optimaal.

  • Ten derde, toetsing is vaak gebaseerd op geschreven werk.

Heeft u interesse in dit project, of wil de Infra-opleiding meedoen aan een pilot? Neem dan contact op met Bas Kolloffel (Universiteit Twente), Projectleider. Voor verdere informatie, zie ook de nieuwsbrieven van GoPro op onze site.


4. Krachten gebundeld Doordat op onze locatie in Amersfoort Consortium Beroepsonderwijs, Stichting Praktijkleren, Platform vmbo Techniek, Stichting Examens AG, De Loopbaangroep en heel recent De Coöperatie Examens MBO, onderdak hebben, is er een gezamenlijk expertisecentrum ontstaan van, voor en door onderwijsprofessionals. Partijen die krachten bundelen en zo betaalbare producten en diensten leveren aan het vmbo en het mbo. Examens, onderwijsmateriaal en professionaliseringstrajecten. Kwalitatief, hoogwaardig en innovatief.

5. Online congres Nu Bouwen aan Morgen op 7 december 2020 van Bouwend Nederland Met de toekomstverkenning 2030 wil Bouwend Nederland u laten zien wat belangrijke trends en thema’s zijn voor de komende jaren. Ook willen zij de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor onze sector agenderen die uit de analyse naar voren komen. Hierover willen zij het gesprek met u aangaan op maandag 7 december a.s. U kunt zich aanmelden via de site.


Wist u overigens dat de vorige nieuwsbrieven ook te zien zijn op de site van Consortium Beroepsonderwijs? Ook tips voor ons? Laat het weten, we delen het graag!

Mocht u vragen hebben, schroom niet met mij contact op te nemen! Succes en sterkte met al uw werkzaamheden. Met vriendelijke groet, Ontwikkelteamleider Middenkader Engineering & Bouw en Infra Bert Slotboom bslotboom@consortiumbo.nl tel. 06 13247755

Consortium Beroepsonderwijs Postbus 2644 3800 GD Amersfoort www.consortiumbo.nl
7 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven