Informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek

Deze mail is op 15 september 2020 verzonden naar alle LAB scholen

Beste collega's, Hierbij ontvangt u informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek.

Inhoudsopgave:

  1. Inleiding

  2. Aanpassingen en toevoegingen in de Projectwijzers

  3. Examens Laboratoriumtechniek

  4. Netwerkbijeenkomst Laboratoriumtechniek 30 september 2020

1. Inleiding Na ruim 6 maanden van voornamelijk onderwijs op afstand, zijn we allemaal blij dat we naast het onderwijs op afstand ook de “normale” draad van lesgeven weer kunnen oppakken. Stil gezeten heeft niemand, wij ook niet. In deze Nieuwsbrief praten we u graag bij over alle ontwikkelingen die we in het afgelopen schooljaar ingezet en uitgewerkt hebben. Kirsten Erenstein en Helga Nakken hebben met enthousiasme een half jaar naast hun werkzaamheden als constructeurs het ontwikkelteamleiderschap waargenomen. Beide hebben aangegeven het ontwikkelteamleiderschap binnen de ontwikkelgroep niet verder te willen oppakken. Hierdoor ben ik begin september gestart in de rol van ontwikkelteamleider. Ik wil Kirsten en Helga bedanken voor hun extra inzet in de afgelopen maanden. Samen met ons gehele team zal ik mij op de netwerkbijeenkomst van 30 september aan u voorstellen. Deze week start ik met de kennismakingsbezoeken bij alle laboratoriumscholen.

2. Aanpassingen en toevoegingen in de Projectwijzers

De projecttaken complexiteit B zijn afgelopen jaar gereviseerd en gepubliceerd met uitzondering van de LOB-taken. Dit schooljaar reviseren wij de projecttaken complexiteit-C naar het nieuwe format.

Wij ontvangen graag informatie welke aanpassingen u nog meer wilt zien in deze taken. Dit zullen wij tevens op onze netwerkbijeenkomst op 30 september a.s. bespreken.

3. Examen Laboratoriumtechniek Bijlage PE servicedocument omzetting naar cijfers Bij de start van het schooljaar 2020-2021 is, in alle examens, de bijlage scores O-V-G en omrekenen naar cijfers vervangen door de bijlage PE servicedocument omzetting naar cijfers. Het digitaal systeem hanteert eveneens deze omzetting. U bent hierover geïnformeerd middels een schrijven 10 februari jl. Format afsluitplan Het format afsluitplan analist is aangepast naar het format afsluitplan allround laborant. De wijziging zit in het aantal vakken waar de naam en de handtekening geplaatst dient te worden. Een kleine wijziging die geen opmerkzaamheid behoeft. KO898 Ecologie voor het laboratorium Het vastgestelde examen is inmiddels gepubliceerd. De wijziging met het nog niet-vastgestelde examen zat in de productbeoordeling ‘ecologisch rapport’. Het eerste gedeelte in het ecologisch rapport is een uitgebreide beschrijving van het onderzochte ecosysteem met de verwerking van de onderzoeksresultaten. Het tweede gedeelte van het rapport is de verantwoording (=examenverslag) van de kennis. Ook wordt nu expliciet genoemd dat het ecologisch rapport geschreven wordt voor de leidinggevende. Voor de organisatorische uitvoering van het examen zijn geen aanpassingen nodig. Doordat de tekst van de opdracht en het beoordelingsformulier gewijzigd zijn vraagt dit wel om een vaststelling door uw examencommissie.

4. Online Netwerkbijeenkomst op 30 september 2020 Op woensdag 30 september om 15.00 uur verwelkomen wij u van harte via google-meet online. Zodra u zich aanmeldt, ontvangt u een bevestiging met een link met inloggegevens. De agenda: Welkom. Kennismaking Chantal Jansen-Vlooswijk en het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek. Hoe gaan wij om met de LOB-taken bij het aanpassen van deze taken naar het nieuwe format? De projecttaken complexiteit B zijn gereviseerd en gepubliceerd met uitzondering van de LOB-taken. Betreft de taken: De plaats van het lab / Dilemma’s / Functioneren als werknemer / Met wie heb je te maken / Regels en omgangsvormen. Deze taken worden door de meeste scholen ingezet in de BPV. Enkele scholen hebben de taak ‘Heb ik voldoende routine’ in dit arrangement opgenomen om toch de student te kunnen beoordelen op zijn laboratoriumwerkzaamheden. Echter inmiddels is de BPV-gids geïntroduceerd en is deze taak mogelijk niet meer relevant vanwege een dubbele beoordeling. Wij willen graag informatie over het gebruik van de BPV-gids en deze projecttaak in de BPV. Welke aanpassingen zijn belangrijk voor de projecttaken complexiteit-C ? Dit schooljaar reviseren wij de projecttaken complexiteit-C naar het nieuwe format. Wij willen graag informatie welke aanpassingen u nog meer wilt zien in deze taken? Wilt u zich s.v.p. aanmelden via deze link. U bent van harte welkom.

Wist u dat de vorige nieuwsbrieven ook te zien zijn op de site van Consortium Beroepsonderwijs? Ook tips voor ons? Laat het weten, we delen het graag!

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om met mij contact op te nemen. Hartelijke groet,


Chantal Jansen,

Ontwikkelteamleider Lab en Consulent Beroepsonderwijs

15 keer bekeken0 reacties