Informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek

Deze mail is op 11 december 2020 naar alle LAB scholen verzonden.

Beste << Test Voornaam >> << Test Achternaam >>,


Hierbij ontvangt u informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek.


Inhoudsopgave:

 1. Aanpassing digitaal spreekuur

 2. Terugblik Kenniskring Samen expert op inhoud

 3. Kenniskring Online didactiek op woensdag 27 januari 2021

 4. LAB 2-daagse op dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021

1. Aanpassing digitaal spreekuur


Het blijkt dat een vast tijdstip voor het digitale spreekuur niet gewenst is.


Bij vragen over ons ontwikkelgerichte materiaal, de examens en de keuzedelen of de wens om over een onderwerp samen te sparren, zullen wij op verzoek een spreekuur inplannen. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging met Google Meet link van ons.


2. Terugblik Kenniskring Samen expert op inhoud

"Kennis is macht, kennis delen is kracht." Met deze stelling startten wij op 25 november jl. onze Kenniskring met vertegenwoordigers van de LAB scholen uit het hele land en een bedrijf uit de beroepspraktijk. Wij gingen uiteen in break-out rooms en raakten in gesprek. Inzichten uit de feedback van de deelnemers :

 • Bijspijkeruren

 • Contact met bedrijfsleven extra aandacht geven

 • Camera aan bij online lessen

 • Hoe je padlets kunt gebruiken

 • Kanalen in Teams

 • Ideeën over hoe je de online lessen effectiever maakt

 • Nuttige tips over inrichting van de lessen en de organisatie eromheen

 • Op de eerste stage kun je ook tot inzicht komen wat de vaardigheden van de student zijn

Mocht je niet aanwezig zijn geweest en meer willen weten over genoemde inzichten, neem dan contact met ons op.


3. Kenniskring Online didactiek op woensdag 27 januari 2021


Op woensdag 27 januari 2021 organiseren wij van 15.00 tot 17.00 uur een Kenniskring over online didactiek. Tijdens deze bijeenkomst delen wij handvatten en tips inzake de uitdagingen van online onderwijs vanuit de theorie en de best practices van elkaar.


Wilt u erbij zijn, neem een best practice mee en meld u aan via deze link.


4. Lab 2-daagse op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021


Afgelopen week hebben wij samen met de vertegenwoordigers van alle scholen de thema’s besproken voor onze Lab 2-daagse op dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021. Deze dagen zullen online plaatsvinden.


Wij gaan de komende weken de gekozen thema’s vormgeven in een uitdagend en interactief dagprogramma. Jullie kunnen eind januari van ons de uitnodiging verwachten.


Last but not least kijken wij samen met de scholen terug op een bijzonder en bewogen jaar. Juist daarom deze kerstwens namens ons hele ontwikkelteam:

Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar Laten wij de momenten dat wij samen zijn, koesteren. Wij wensen jullie heel veel samen en gezondheid in het nieuwe jaar!


Hartelijke groet,

mede namens het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek,


Chantal Jansen-Vlooswijk

Ontwikkelteamleider Laboratoriumtechniek

en Consulent Beroepsonderwijs


06-23328629

cjansen@consortiumbo.nlConsortium Beroepsonderwijs

Postbus 2644

3800 GD Amersfoort

www.consortiumbo.nl

4 keer bekeken0 reacties