Informatie vanuit de ontwikkelgroep Laboratoriumtechniek, juni 2020

Deze mail is op 4 juni 2020 verzonden aan de manager van de LAB scholen die ontwikkelgericht materiaal afnemen.

Beste collega’s,


Hierbij ontvangt u informatie voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.


Aanleveren arrangementen projectwijzers 2020-2021

Het wordt weer tijd om de nieuwe arrangementen samen te stellen.

Op onze website (https://www.consortiumbo.nl/mbo/ambacht/) vindt u het nieuwe arrangementenformulier en een aantal hulpmiddelen om het arrangement samen te kunnen stellen. Deze hulpmiddelen zijn de SCAN en het overzicht beroepsproducten in taken complexiteit B.


Wij ontvangen graag het volledig ingevulde arrangementenformulier voor maandag 22 juni a.s. terug. De arrangementen worden op volgorde van binnenkomst klaargezet.


De projecttaken van complexiteit B zijn gereviseerd

Dit schooljaar hebben we de projecttaken van complexiteit B gereviseerd.

  • De taken Organiseren van werkzaamheden, Oefenen analyses en Uitvoeren analyses zijn als cyclus geschreven. Ze sluiten heel goed op elkaar aan. Ons advies is deze taken samen in te zetten in PW5.

  • De taken Voorbereiding en Uitvoeren nieuwe analyses sluiten ook heel goed op elkaar aan en zijn een mooi vervolg van de genoemde taken in PW5. Wij adviseren daarom deze twee taken samen te selecteren voor PW6.

  • De taken Kwaliteitssysteem en Kwaliteit zijn een waardevolle aanvulling op deze projectwijzers aan.

  • De taken voor PW7 en PW8 zijn helemaal vrij te arrangeren. Een hulpmiddel bij het kiezen van deze taken is het Overzicht beroepsproducten in taken complexiteit B. In dit overzicht is per projecttaak aangegeven aan welke beroepsproducten wordt gewerkt.

In de SCAN wordt per projecttaak een korte omschrijving van de inhoud gegeven en wordt er aangeven aan welke werkprocessen de taak is gekoppeld. Op deze manier kunt u zelf zien of het gekozen arrangement ook de gewenste dekking van werkprocessen heeft.


Mocht er bij u intern nog onduidelijkheden zijn over het werken met projectwijzers verwijzen wij u naar de Webinar van Bert Slotboom op onze Landelijke Onderwijsdag(en) Techniek over Projectwijzers Consortium Beroepsonderwijs.


Klankbordbijeenkomst op 10 juni 2020

Op woensdag 10 juni om 16.00uur zijn wij via google-meet online via https://www.itsdigibib.nl/webinars beschikbaar om een korte uitleg te geven over het samenstellen van de arrangementen, over inhoudelijke wijzigingen in taken en om eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u zich aanmelden via deze link.


U bent van harte welkom!


Digitaal beoordelen

Wellicht bent u nog niet bekend met of maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid van Digitaal beoordelen. Mocht dit zo zijn kijk dan de Webinar Digitaal beoordelen van onze ICT-collega's op onze Landelijke Onderwijsdag(en) Techniek hierover terug.

Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om met ons contact op te nemen.

16 keer bekeken0 reacties