Informatie vanuit de ontwikkelgroep Middenkader Engineering

Mail verzonden op 1 april 2020 naar alle scholen van Techniek en Procesindustrie


Beste collega’s,


Hierbij ontvangt u informatie vanuit de ontwikkelgroep Middenkader Engineering.


  1. Waar zijn we mee bezig?

  2. Samenwerking ROC van Amsterdam: cross-over Elektro met BIM

  3. Online netwerkbijeenkomst woensdag 22 april 2020

  4. Tijdelijk gratis gebruik producten Consortium Beroepsonderwijs

  5. Interessante links

1. Waar zijn we mee bezig?

Ontwikkelingen in de Techniek gaan snel. Daarom is het voor onze opleidingen van groot belang om regelmatig kennis te nemen van de technische innovaties.


Scholen hebben inmiddels andere vragen, zoals: “onze opleiding heet nu anders, wat kan Consortium ons nog bieden?” Er zijn nieuwe opleidingen als “smart technology” en “robotisering”

Ook ROC van Amsterdam had een dergelijke vraag: “Hoe kunnen we BIM implementeren in bestaande projectwijzers?” (zie hieronder bij punt 2).


We zijn bezig om voor “smart technology” arrangementen samen te stellen. U kunt zich daarbij aansluiten of eerst meer informatie opvragen. Neem gerust contact met ons op.


2. Samenwerking ROC van Amsterdam: cross-over Elektro met BIM

In samenwerking met collega’s van ROC van Amsterdam ontwikkelen wij projectwijzer 7 Elektro tot een projectwijzer waarin BIM principes zijn verwerkt.


Samen zijn we gestart om een projectwijzer te maken waarin de BIM principes middels diverse opdrachten geïntegreerd zijn. Niet als een aparte projectwijzer, immers er is hier ook een keuzedeel voor, maar in een bestaande, zodat de borging behouden blijft.


Het opnemen van aspecten van het keuzedeel Interactief ontwerpen met BIM (K0684) zorgt voor aantrekkelijker onderwijs. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met andere disciplines in de Techniek samen te werken.


Dat product willen we u graag laten zien in de online netwerkbijeenkomst op 22 april. Wellicht roept het bij u nieuwe ontwerpvragen op waaraan onze constructeurs kunnen gaan werken.


Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën! Laat ze ons weten.


3. Online netwerkbijeenkomst woensdag 22 april 2020

Het zal u niet verbazen dat onze netwerkbijeenkomst van 22 april a.s. niet live door kan gaan. We gaan op zoek naar een nieuwe datum, bij voorkeur nog dit kalenderjaar.


Schuif online aan bij de netwerkbijeenkomst met uw vragen!

Het is mogelijk om op woensdag 22 april online aan te schuiven bij de netwerkbijeenkomst. Harald Leeuwis (manager mbo Techniek) en ondergetekende zijn in de online vergaderruimte aanwezig om met u in gesprek te gaan! Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal o.a. aan de orde komen:

  • Projectwijzers waarin BIM principes zijn verwerkt

  • Smart Technology

  • Beantwoording overige vragen

De vergaderruimte staat van 13.30 tot 14.30 open. Wilt u daar gebruik van maken? Gebruik dan op 22 april deze link voor Google meet.


4. Tijdelijk gratis gebruik producten Consortium Beroepsonderwijs

Nu scholen in Nederland gesloten zijn vanwege de pandemie van het Coronavirus, zijn veel scholen druk bezig met het organiseren en aanbieden van afstandsonderwijs om het leren van leerlingen thuis te blijven ondersteunen.


Als Platform vmbo Techniek / Stichting Consortium Beroepsonderwijs willen we uw school hierbij ondersteunen door, in ieder geval tot 1 mei 2020, gratis het gebruik van lesmateriaal voor o.a. mbo niveau 4 Middenkader Engineering (meer info) ter beschikking te stellen tot 1 mei 2020.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs.


Tip: Informeer je collega’s die nog niet met onze producten werken over deze mogelijkheid.


Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.


5. Interessante sites, tips van de constructeurs

Ook tips voor ons?


Laat het weten, we delen het graag!


Dank voor uw aandacht en uw reacties zijn meer dan welkom.


Met vriendelijke groet,Ontwikkelteamleider Middenkader Engineering & Bouw en Infra

Bert Slotboom

bslotboom@consortiumbo.nl

tel. 06 13247755

15 keer bekeken0 reacties