Informatie vanuit de ontwikkelgroep Middenkader Engineering, augustus 2020

Deze mail is op 20 augustus en 3 september 202 naar alle scholen Techniek en Procesindustrie verzonden.

Beste collega’s, Hierbij ontvangt u informatie vanuit de ontwikkelgroep Middenkader Engineering.

Inhoudsopgave:

  1. Inleiding

  2. Projectwijzer met BIM

  3. Revisie projectwijzers

  4. Projectwijzer 0

  5. Smart Technology

  6. Beroepsgericht opleiden

  7. LOB in het Servicedossier

  8. Netwerkbijeenkomsten

  9. Tips


1. Inleiding Na ruim 5 maanden van voornamelijk onderwijs op afstand, hopen we allemaal dat we de “normale” draad van lesgeven weer kunnen oppakken. Stil gezeten heeft niemand, wij ook niet. In deze Nieuwsbrief, die op 20 augustus en op 3 september verschijnt, praten we u graag bij over alle ontwikkelingen die we in het afgelopen schooljaar ingezet en uitgewerkt hebben. Het zal u zijn opgevallen dat we Smart Technology steeds vaker genoemd hebben bij het dossier MKE. Veel scholen bieden dit namelijk aan en het is uiteraard gebaseerd op het Kwalificatiedossier Middenkader Engineering. Zie ook 5.

2. Projectwijzer met BIM We hebben, in samenwerking met docenten van het ROC van Amsterdam, een nieuwe Projectwijzer ontwikkeld: Projectwijzer 7: Elektrotechniek versie BIM, Luchthaven ASAP. BIM staat voor: Bouw Informatie Model. Bij BIM draait het om beter samenwerken tussen alle partners door integraal beheer van de ontwerpfase tot en met de beheerfase. In deze bestaande Projectwijzers is het de bedoeling dat studenten inzicht krijgen in het proces waarbij opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs, architecten en fabrikanten/leveranciers samenwerken aan de transitie naar “bouwen met BIM”. Ook wijzen we u er nog op dat we ook een compleet Keuzedeel interactief ontwerpen met BIM (K0684) met bijbehorend examen beschikbaar hebben in Digibib.


3. Revisie projectwijzers De meest recente Projectwijzers die geheel zijn gereviseerd, hebben in Digibib de toevoeging “versie 2020” gekregen.

4. Projectwijzer 0 We hebben een zogenaamde Projectwijzer 0 gemaakt met als titel: Overzicht bijlagen en borging voor de hele serie MKE. Hierin vindt u alle onderwerpen van de afzonderlijke projectwijzers en de producten die de studenten opleveren, gerelateerd aan gedragskenmerken, kerntaken en werkprocessen. Ook alle leerlijnen zijn hierin overzichtelijk opgenomen. Dit kan als borging voor uw opleiding dienen. We hebben dit als service gemaakt voor opleidingen die Smart Technology aanbieden.

5. Smart Technology Zoals al gezegd: veel opleidingen bieden Smart Technology aan. Hierboven heeft u kunnen lezen dat Projectwijzer 0 hiervoor zeer bruikbaar is, het geeft een overzicht van alle opdrachten. Hieruit kan naar hartenlust “geshopt” worden, met andere woorden: wat kunt u gebruiken uit het bestaande materiaal in uw Technology opleiding en hoe is dat dan geborgd? Dit betekent wel een uitbreiding van onze activiteiten van MKE en daarom is Cees Bak, wellicht bekend als consulent, toegevoegd als Ontwikkelteamleider. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze Nieuwsbrief.

6. Beroepsgericht Opleiden Bij de revisie is ook uw feedback verwerkt met betrekking op het lijvige document “Beroepsgericht Opleiden” In de Projectwijzers 1 en 5 is een nieuwe tekst voor studenten geplaatst. We verwachten dat deze nieuwe tekst veel toegankelijker is voor u en uw studenten.

7. LOB in het Servicedossier In het Servicedossier is bij Thema 4 een nieuwe bijlage toegevoegd: “LOB presentatie/uitleg Toekomstbestendig onderwijs”. U vindt daar een helder overzicht van de huidige inzichten, tot stand gekomen in samenwerking met onderwijs en wetenschap.

8. Netwerkbijeenkomsten In het komend schooljaar zullen we weer een aantal netwerkbijeenkomsten organiseren, waarbij vooral Smart Technology een onderwerp zal zijn. Dat is interessant voor zowel scholen die deze opleiding, of een variant daarvan aanbieden, als voor scholen die opleidingen Elektro-, Mechanische-, Installatie Techniek en Werktuigbouwkunde aanbieden.

Tips

Ook tips voor ons? Laat het weten, we delen het graag!

Dank voor uw aandacht en uw reacties zijn meer dan welkom. Met vriendelijke groet, Bert Slotboom Ontwikkelteamleider Bouw/Infra en MKE Mobiel: 06 13 24 77 55 bslotboom@consortiumbo Cees Bak Ontwikkelteamleider Smart Technology Mobiel: 06 10 97 77 35 cbak@consortiumbo.nl

13 keer bekeken0 reacties