Kenniskring Sterk Techniekonderwijs op 14 januari 2021

Deze mail is op 23 november 2020 verzonden naar alle contactpersonen STO

Start met uitvoering plannen STO – ervaringen delen - Samen expert op inhoud


Het Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek nodigt alle projectleiders van scholen die betrokken zijn bij Sterk Techniekonderwijs uit.


Tijdens een interactief programma willen we graag met elkaar ervaringen uitwisselen over de acties die nodig zijn om een activiteitenplan om te zetten naar een doorlopende leerroute vmbo - mbo.


Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u voorbeelden gezien van mede-projectleiders van/uit andere regio’s en heeft u de mogelijkheden ervaren van een ondersteuningstraject door het Platform/Consortium.


Donderdag 14 januari 2021

PROGRAMMA

15.00u Welkomstwoord door het Consortium Beroepsonderwijs / Platform vmbo Techniek

Door Harald Leeuwis en Tom Wehrens 15.05u Ervaringen diverse Sterk Techniekonderwijs regio’s 15.45u Ondersteuning door het Platform/Consortium voor een doorlopende leerroute, van inhoud tot proces. Hoe verloopt het traject?

Door Harald Leeuwis en Tom Wehrens 16.00u Pauze 16.10u Reacties en uitwisselen van ervaringen, samen expert op inhoud! 16.30u De Koninklijke Metaalunie vertelt, als ondernemersorganisatie, over de samenwerking met het bedrijfsleven in de diverse regio’s waarin zij betrokken zijn.

Door Marianne van Loenhout 17.00u Einde online bijeenkomst

AANMELDEN


Deze bijeenkomst vindt plaats via Google-meet. Zodra u zich aanmeldt ontvangt u een inlogcode. Wij hopen u te mogen begroeten op 14 januari a.s. Met vriendelijke groet,

9 keer bekeken0 reacties