Klankbordbijeenkomst doorlopende leerlijn vmbo-mbo Media & Vormgeving op 13 januari 2021

Deze mail is op 25 november 2020 naar de scholen van Creatieve Industrie en de directies van vmbo scholen verzonden.

- Samen expert op inhoud -


Consortium Beroepsonderwijs/Platform vmbo Techniek nodigt alle docenten en teamleiders uit om op woensdag 13 januari 2021 met elkaar in gesprek te gaan over een doorlopende leerroute vmbo-mbo Media & Vormgeving.

Tijdens een interactief programma willen we graag de behoefte peilen en met elkaar ervaringen uitwisselen.


Dit willen wij doen op basis van onderstaande thema's en stellingen.


THEMA 1. Keuzevakken / Keuzedelen

  • Aansluiting van keuzevakken op keuzedelen Creatieve Industrie levert (g)een leer- of keuzewinst op voor de student

  • Keuzevakken vmbo en Keuzedelen mbo hebben (n)iets met elkaar te maken

THEMA 2. Praktijkopdrachten / Casuïstiek

  • Bij een doorlopende leerlijn is afstemming vmbo-mbo voor projectopdrachten noodzakelijk

  • Bij een doorlopende leerlijn is afstemming vmbo-mbo voor praktijkexaminering noodzakelijk

THEMA 3. Doorlopende leerlijn

  • Er zou een landelijke doorlopende leerlijn vmbo-mbo moeten komen en niet regionaal

  • Een gedeelde visie is noodzakelijk bij het opzetten van een doorlopende leerlijn


Een week vooraf ontvangt u van ons de thema's per mail, waarop u alvast kunt reageren. Tijdens de bijeenkomst zullen we de thema's en de geanonimiseerde reacties bespreken. Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u ervaringen gehoord van mede-docenten/teamleiders van/uit andere regio’s. Op basis van de uitkomsten zal het Consortium Beroepsonderwijs gaan bekijken welke vervolgstappen we kunnen zetten. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 januari 2021 van 15.00 - 16.30 uur


AANMELDEN


Deze bijeenkomst vindt plaats via Google-meet. Zodra u zich aanmeldt ontvangt u een inlogcode.


Wij hopen u te mogen begroeten op 13 januari a.s.


13 keer bekeken0 reacties