Nieuwe CAO-MBO

De MBO Raad, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo gesloten. Aangezien de respectievelijke achterbannen met dit resultaat hebben ingestemd treedt de cao mbo 2020-2021 per 1 juli 2020 in werking. De cao heeft een looptijd tot 15 mei 2021.

Loonmaatregelen

De volgende loonmaatregelen worden doorgevoerd:

  1. De salarisbedragen in de carrièrepatronen worden per 1 juli 2020 structureel verhoogd met 3,35%;

  2. Elke werknemer, die op 1 juli 2020 in dienst is, ontvangt in de maand juli 2020 een eenmalige uitkering van 825 euro bruto per FTE. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato van de werktijdfactor.

Gevolgen voor het pensioengevend inkomen

Alle loonmaatregelen zijn pensioengevend conform het ABP Pensioenreglement.


De vastgestelde CAO MBO staat gepubliceerd op intranet onder HRM

29 keer bekeken0 reacties