Nieuwjaarsgroet!

Beste collega’s,


De dag van vandaag is er een met een klein goud randje. Het vaccinatieprogramma is gestart en heel voorzichtig kunnen we gaan denken aan een maatschappij zonder de gesel van een besmettelijk virus. Op weg naar een samenleving waarin onbezorgdheid en spontaniteit weer meer kans krijgt.


Alle reden om jullie en jullie naasten alle goeds te wensen voor het jaar dat voor ons ligt. Ik hoop dat je ondanks alles hebt kunnen genieten van een welverdiende vakantie.


De draad is weer opgepakt en we hebben vast kunnen stellen dat we, ondanks de problemen die we hebben ervaren in de afgelopen periode, het afgelopen boekjaar positief af hebben kunnen sluiten. Even leek het erop dat ook wij een klap zouden krijgen maar met elkaar hebben we dit kunnen voorkomen. De gewenste dienstverlening aan de bij ons aangeslotenen kan gewoon doorgaan, hulde aan jullie allen.


In de periode die voor ons ligt zullen we weer vol inzetten op het verbinden van aangesloten partijen en hiermee krachten bundelen om de kwaliteit van het ontwikkelgericht materiaal, de examens en de professionaliseringstrajecten op hoog niveau te houden. We blijven actief in het netwerk en bestendigen hiermee onze naam als expertisecentrum beroepsonderwijs. Opleiders kunnen bij ons terecht om in gezamenlijkheid te bouwen aan opleidingstrajecten die er echt toe doen. Samen bouwen we een fonds op en wij beheren deze op verantwoorde wijze. We bekostigen hieruit al onze activiteiten, elke euro wordt tot op de laatste cent besteed aan het vormgeven van hoogwaardig beroepsonderwijs.


Met de komst van Sterk Beroeps Onderwijs ligt een mooie uitdaging voor ons. In overleg met de scholen werken we hard aan het creëren van een doorlopende leerlijn vmbo – mbo. Verder werken we hard aan het optimaliseren van onze examens. Het aanbod van onze trainingen en adviestrajecten wordt geactualiseerd en verder ingezet.


Genoeg zaken te doen, helaas kan dat nog niet op de manier die we het liefste willen. Maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus dwingen ons om het kantoor zoveel als mogelijk gesloten te houden. Hoe lang dit precies zal duren weten we niet, vooralsnog geldt dat het overgrote deel van onze activiteiten loopt via de digitale snelweg. Mocht dit gaan veranderen dan zal dit snel gemeld worden.


Rest mij jullie veel gezondheid, plezier en succes te wensen bij alles wat je de komende periode onderneemt.


Mede namens Irma en Harald,


Michel8 keer bekeken0 reacties