Platform PrO-VSO Techniek - Wie doet er mee?

Bijgewerkt: 16 jun 2020

Deze mail is op dinadag 16 juni 2020 verzonden naar alle PrO-VSO scholen

Beste << Test Voornaam >> << Test Achternaam >>,


Graag informeren wij u over het vervolg van de samenwerking tussen de verschillende PrO – VSO scholen en het Consortium / Platform vmbo Techniek. Na onze bijeenkomst in Waalwijk en de communicatie die daarop volgde, hebben de scholen de wens geformuleerd om een gezamenlijk Platform op te richten.


Terugkijken en vooruitblik na Kenniskring op 4 maart 2020 in Waalwijk

Op 20 mei hebben wij een webinar gehouden voor PrO-VSO docenten. We hebben een terugkoppeling gegeven van de Kenniskring bij TAC in Waalwijk op 4 maart jl. en we hebben vooruit gekeken. Heeft u de webinar gemist? Klik dan hier om terug te kijken.


De uitkomst van de enquête, die tijdens de Kenniskring is gehouden, was dat een groot deel van de aanwezigen behoefte heeft aan een gezamenlijk Platform waarbij we enerzijds lesmaterialen inventariseren/verzamelen en aanvullende digitale content ontwikkelen en anderzijds kennis delen en zorgdragen voor professionalisering.


Voor deze onderdelen willen samen met u een Platform PrO-VSO Techniek gaan oprichten. Hieronder schetsen we wat dit inhoudt.


Oprichting Platform PrO-VSO Techniek

Wij zijn een organisatie die op basis van het voor, door en met principe werkt. Het Consortium biedt een ontwikkel- en publicatieplatform en begeleidt het proces van de ontwikkeling van leermiddelen. Daarnaast zetten wij ons netwerk in voor de verspreiding van kennis. Ook faciliteren wij de docenten tijdens hun ontwikkelproces. Om het Platform ook daadwerkelijk vorm te geven moeten we in gezamenlijkheid een werkkapitaal creëren.


Samenwerking in de vorm van Lidmaatschap

De scholen die samen het Platform vormen, zorgen er met elkaar voor dat er mogelijkheden ontstaan om activiteiten te verrichten. Enerzijds gebeurt dit door het leveren van kennis en ontwikkelkracht en anderzijds wordt er een bijdrage gevraagd voor een fonds om een en ander mogelijk te maken.


Omdat we nog niet weten hoeveel scholen zich gaan aansluiten en hoeveel docenten mee willen gaan ontwikkelen hebben wij de aansluitkosten voor het komende schooljaar vastgesteld op € 750,00 per school, per jaar. Dit geld komt volledig ten goede aan de gewenste activiteiten.


Met dit lidmaatschap maakt u automatisch deel uit van het Platform PrO-VSO Techniek.


Lesmateriaal delen en ontwikkelen

Als u zich wilt aansluiten bij het Platform PrO-VSO Techniek heeft u de keuze uit twee opties.


Optie 1: Participatie door bij te dragen aan klankbordbijeenkomsten

  1. U financiert het Platform door middel van lidmaatschapskosten.

  2. 2 x Per jaar worden er klankbordbijeenkomsten georganiseerd waarbij uw school input kan leveren op de ontwikkeling van het materiaal.

  3. Daarnaast maakt u gebruik van het onderdeel Kennisdelen en professionalisering (zie hieronder).

Optie 2: Participatie/Samenwerking door inzet ontwikkeldocent

  1. U sluit aan bij het Platform en levert daarnaast een ontwikkeldocent in het ontwikkelteam.

  2. U betaalt dan het eerste jaar geen lidmaatschap.

  3. Uw school wordt een pilotschool. U ontwikkelt mee en u heeft ook direct inzage in de materialen.

  4. Daarnaast maakt u gebruik van het onderdeel Kennisdelen en professionalisering (zie hieronder).

Voor de ontwikkeling hebben we minimaal vijf ontwikkeldocenten nodig van verschillende scholen. De inzet zal één dag (8 uur) per week zijn, 40 effectieve lesweken. Deze vijf docenten komen dan in een ontwikkelgroep onder de aansturing van een ontwikkelteamleider van het Consortium. In november 2020 en in maart 2021 zullen we een tussentijdse evaluatie doen en het materiaal aan de deelnemende scholen voorleggen voor input.

We willen starten per 1 september a.s. Het eerste jaar zien wij als pilotjaar.


Kennisdelen en professionalisering

Door middel van uw lidmaatschap bij het Platform PrO-VSO Techniek maakt u onderdeel uit van een netwerk van PrO-VSO scholen, vmbo’s en mbo’s, technische bedrijven/brancheorganisaties, overheid.

Wij organiseren voor al onze leden in dit netwerk (regionale) kenniskringen.


Ook organiseren wij onze Landelijke Onderwijsdag(en) Techniek, Landelijke Onderwijsdag Zorg&Welzijn voor PrO-VSO scholen, vmbo en mbo, bedrijven en overheid om te netwerken. Leden van het Platform kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen.


Wie doet er mee?

Wilt u zich aansluiten bij het Platform PrO-VSO Techniek? Stuur dan een bericht naar Tineke Zandbergen en geef uw keuze voor optie 1 of 2 door. Zij zorgt ervoor dat er een aansluitingsovereenkomst wordt toegezonden.


Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag.


20 keer bekeken0 reacties