Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs per 2 juni 2020 en handreiking RV-toets

Deze mail is vandaag naar alle aangesloten vmbo scholen verzonden.

Geachte relatie, Hieronder willen wij u attenderen op informatie namens het SPV en Cito.

Het servicedocument praktijk- en beroepsonderwijs 2 juni 2020


Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. In dit servicedocument praktijk- en beroepsonderwijs 2 juni staan tips en adviezen over corona en de heropening van de scholen.


Het document staat ook op onze website, maar ook op www.platformsvmbo.nl/corona.

Daarnaast is het advies over het vmbo na corona aangeboden aan OCW. Dit advies is opgesteld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende platforms. Over dit advies zal met OWC op korte termijn worden gesproken. Informatie volgt zodra hierover meer duidelijkheid is. Heeft u vragen over beroepsonderwijs en corona stel ze dan via dit formulier, de SPV geeft u zo snel mogelijk antwoord. Vragen en antwoorden verzamelen ze in de rubriek veelgestelde vragen.Namens Cito: bericht over RV toetsen

In het gewijzigde examenregelement voor dit schooljaar is de mogelijkheid van een Resultaat Verbeteringstoets (RV-toets) opgenomen. Cito heeft een pagina ingericht met tips voor de samenstelling, afname en becijfering van deze RV-toetsen.

De RV-toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet zijn geslaagd op basis van hun SE-cijfers of die hun cijfer(s) willen verbeteren. Scholen zijn vrij om te bepalen hoe ze deze toets samenstellen, hoe ze hem afnemen en hoe ze het cijfer bepalen. Vanuit Examenblad is hier een mailing over verstuurd, met uitgebreide uitleg over wat er wel en niet mag. Het belangrijkste is dat de RV-toets zoveel mogelijk het PTA afdekt. De mailing is op te vragen bij uw examensecretaris. Het cspe 2020 mag niet gebruikt worden voor de RV-toets (besluit van het ministerie), maar in tegenstelling tot wat sommigen denken: de examens van de afgelopen jaren mogen WEL ingezet worden. Om docenten te helpen bij het samenstellen van de RV-toets heeft Cito een pagina gemaakt met tips voor de samenstelling, afname en becijfering van deze RV-toetsen. Voor nadere vragen over de RV-toets kunt u mailen naar hulpbijexamens@cito.nl.

10 keer bekeken0 reacties