Terugkoppeling kenniskring Sterk Techniekonderwijs op 14 januari 2021

Deze mail is op 28 januari 2021 verzonden naar de deelnemers aan de kenniskring.

Beste deelnemer,


Wij kijken terug op een inspirerende Kenniskring over Sterk Techniekonderwijs op donderdag 14 januari 2021.


Er was een mooie opkomst van projectleiders STO vanuit het hele land. Er zijn veel ervaringen en informatie uitgewisseld. Hieronder ontvangt u van ons een terugkoppeling van wat er besproken is.


Ondersteuning door het Platform/Consortium

Wij hebben u geïnformeerd hoe het ondersteuningstraject door het Platform/Consortium voor een doorlopende leerroute verloopt, van inhoud tot proces. Klik hier voor meer informatie.Wilt u meer informatie of een verkennend gesprek over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem dan met ons contact op.


Koninklijke Metaalunie

Klik hier voor de presentatie van Marianne van Loenhout van de Koninklijke Metaalunie, de ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. Marianne heeft verteld over de samenwerking met het bedrijfsleven in de diverse regio’s waarbij de Koninklijke Metaalunie betrokken is en over:

  • CoFi-kit (www.cofi-kit.nl)

  • STO-overeenkomsten

  • Extra ‘loopvermogen’ voor metaal

  • Leerpunten uit evaluatie

  • Recent overleg branches en STO ondersteuners


Vrienden van (v)mbo Techniek (bedrijfsleven)

Daarnaast waren ook de Vrienden van (v)mbo Techniek (bedrijven) aanwezig om te horen hoe Sterk Techniekonderwijs verloopt bij de scholen en waar ze kunnen ondersteunen.


Kijk regelmatig op ons trainingsportal. Deze wordt continu aangevuld met gastlessen, informatiesessies en workshops.Daarnaast organiseren de Vrienden van (v)mbo Techniek ook webinars, bijvoorbeeld van DOBOT.nu Robotica als keuzevak binnen de verschillende profielen.


Virtuele bedrijfsbezoeken

Mabri Fennema heeft nog een format gedeeld voor virtuele bedrijfsbezoeken.

https://www.bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/


Landelijke Onderwijsdag vmbo Techniek / mbo MEI 2-3 / Sterk Techniekonderwijs op 10 juni 2021

Onze Landelijke Onderwijsdag op 10 juni zal o.a. ook webinars hebben over Sterk Techniekonderwijs. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen. Met vriendelijke groet,

Harald Leeuwis

Manager Techniek

E-mail: hleeuwis@consortiumbo.nl


Tom Wehrens

Landelijk coördinator PrO – vso - vmbo – mbo MEI 2-3 en Secretaris Platform vmbo Techniek

E-mail: twehrens@consortiumbo.nl
6 keer bekeken0 reacties