Tweedaagse Laboratoriumtechniek op 16 en 17 maart 2021

Bijgewerkt: feb 15

Op 15 februari 2021 is onderstaande mail naar alle Laboratoriumscholen verzonden.

zie deze link.

Onderstaande mail is op 29 januari 2021 naar de managers van de Laboratoriumscholen verzonden.


Beste managers, Op dinsdag 16 en woensdag 17 maart aanstaande vindt de jaarlijkse Tweedaagse Laboratoriumtechniek plaats voor teams die (gaan) werken met de projectwijzers (PW) en/of de examens van het Consortium Beroepsonderwijs.


Dit jaar vindt onze Tweedaagse geheel online plaats. De werkwijze tijdens deze Tweedaagse Laboratoriumtechniek is als altijd: leren van en met elkaar door intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling. Het programma biedt voldoende ruimte voor maatwerk en eigen inbreng.


Dit jaar kunnen alle scholen (indien gewenst) aan beide dagen deelnemen.


Dinsdag 16 maart 2021 Ontwikkelgerichte dag van 09.45 - 15.00 uur


De ontwikkelgerichte dag richt haar blik op de toekomst. Bij deelname aan de ontwikkelgerichte dag vragen wij een pitch van 5 minuten van elke school, waarin aan de hand van een praktijkvoorbeeld een succesverhaal gedeeld wordt over toekomstgericht onderwijs.


Programma


09.45 uur Opening en welkom

10.00 uur Webinar : Een leven lang ontwikkelen door Marinka Kuijpers

10.45 uur Koffie/thee pauze

11.00 uur Wat is ons droombeeld? Scholen delen good practices (pitch). De visie over de toekomstgericht onderwijs delen.

11.50 uur Stip op de ho-rise-on Preview projectwijzer LOB

12.00 uur Lunch

12.30 uur Workshop 1 (keuze)

13.15 uur Pauze

13.30 uur Workshop 2 (keuze)

14.15 uur Pauze

14.30 uur Ontwikkeling en herziening projectwijzers

15.00 uur Afsluiting


Keuze uit de workshops op de ontwikkelgerichte dag :


1. Begeleiden van nieuwe docenten

2. Differentiatie

3. Loopbaan orientatie

4. Feedback/ feedforward

5. Werken met de projectwijzers


De doelgroep voor deze dag : docenten, onderwijsontwikkelaars, managers


Woensdag 17 maart 2021 Examendag van 09.45 - 15.00 uur

De examendag staat in het licht van examinering volgens dezelfde kwaliteitsnormen in het hele land. Daarnaast gaan wij, op verzoek van de validatiecommissie, de kwaliteit bepalen van de ingeleverde afsluitplannen met als doel een gevalideerde referentieset.


Programma


09.45 uur Opening en welkom

10.00 uur Afsluitplannen Kwaliteit bepalen van ingeleverde afsluitplannen met als doel gevalideerde referentieset

11.00 uur Koffie/thee pauze

11.15 uur Webinar : Toetsing als kans voor leren door Dominique Sluijsmans

12.15 uur Lunch

12.45 uur Workshop 1 (keuze)

13.30 uur Pauze

13.45 uur Workshop 2 (keuze)

14.30 uur Pauze

14.45 uur Delen van ervaringen/netwerken

15.00 uur Einde LAB 2 daagse


Keuze uit de workshops op de examendag :


1. Masterclass : hoe voer je een goed examengesprek ?

2. Lean and mean examineren

3. Digitaal beoordelen

4. Keuzes inzake examinering keuzedelen

5. Hoe hou je je assessoren up to date ?

6. Welke knelpunten ervaren wij bij de huidige examinering ?

De doelgroep voor deze dag : docenten, managers en examencommissies


Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van de workshops, de webinars en de masterclasses. De inhoud van het totale programma wordt op dit moment op een website gezet. Zodra de website gebouwd is, informeer ik jullie hierover. Via deze website kunnen de deelnemers de keuze van de workshops bepalen en de volledige inhoud bekijken.

Kosten deelname Tweedaagse Laboratoriumtechniek


Deelname in voor één dag, dan zijn de kosten € 500,00 per school. Deelname voor beide dagen, dan zijn de kosten € 750,00 per school.


Dit zijn vaste bedragen, ongeacht hoeveel docenten/managers/ onderwijsontwikkelaars/examinatoren deelnemen van een school.

De managers kunnen hun keuze bij mij aangeven, dan ontvangen zijn één factuur per school. De inschrijvingen per school ontvangen wij uiterlijk maandag 22 februari 2021.


Heb je vragen over de inschrijving, neem dan contact op met Tineke Zandbergen, tzandbergen@consortiumbo.nl. Wij kijken uit naar twee inspirerende dagen in beweging waar verbinding en het delen van kennis en vaardigheden centraal staan.

Hartelijke groet,

mede namens het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek en onze manager Techniek, Chantal Jansen-Vlooswijk Ontwikkelteamleider Laboratoriumtechniek en Consulent Beroepsonderwijs 06-23328629 cjansen@consortiumbo.nl Harald Leeuwis Manager Techniek hleeuwis@consortiumbo.nl tel. 06 51690699 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Platform vmbo Techniek Postbus 2644 3800 GD Amersfoort www.consortiumbo.nl www.platformvmbotechniek.nl

33 keer bekeken0 reacties