Uitnodiging deelname focusgroep Web for Classrooms

Deze mail is op 3 december 2020 naar alle manager/docenten van Lab, Bouw&Infra, Techniek & Procesindustrie en Zorg & Welzijn verzonden.

Help mee met het verbeteren van Web for Classrooms in Digibib en geef u op voor de focusgroep


Het doel van de focusgroep

Sinds september is Web for Classrooms beschikbaar via de uitgaven in Digibib. Met deze functionaliteit krijgen studenten gemakkelijk en snel toegang tot relevante en betrouwbare informatie van het internet.


We willen heel graag de context waarin Web for Classrooms wordt gebruikt door docenten en studenten goed leren kennen. Daarbij willen we feedback verzamelen naar aanleiding van daadwerkelijke gebruikerservaringen. Daarmee kunnen we Web for Classrooms zo goed mogelijk gaan afstemmen op de behoeften van docenten en studenten.


Daarom organiseren wij drie focusgroepen met docenten uit de domeinen: Laboratoriumtechniek, Zorg & Welzijn en Techniek (Bouw & Infra, Middenkader Engineering, Metaalbewerken).


Wat vragen wij van u?

  1. Uw bijdrage aan een online focusgroep-bijeenkomst met vijf docenten om u alles toe te lichten in een gesprek met het team van Wizenoze. Het videogesprek zal opgenomen worden voor onderzoeksdoeleinden. (benodigde tijd: 1,5 uur)

  2. Het maken van een nieuwe, of het selecteren van een bestaande, opdracht waarbij studenten gebruik moeten maken van Web for Classrooms. (benodigde tijd: ca. 1 uur)

  3. Het laten uitvoeren van de opdracht door een groep studenten.

  4. Na afloop van de activiteit vragen we u een samenvatting te maken van de uitkomsten en ervaringen van u en uw studenten met de opdracht en het gebruik van Web for Classrooms. (benodigde tijd: ca. 1 uur)

  5. Ook vragen we u om uw studenten een korte online vragenlijst in te laten vullen om hun feedback over Web for Classrooms te geven.

  6. Tot slot zullen we u nog kort telefonisch interviewen om de activiteit na te bespreken en eventuele leringen en suggesties voor verbetering van u te horen. (benodigde tijd: max. 30 minuten)

Tijdpad

De focusgroepen zullen plaatsvinden in de 1e en 2e week van december. Bij voorkeur wordt de opdracht met studenten uitgevoerd vóór de kerstvakantie.


Vergoeding

Voor het gehele traject met een benodigde tijdsbesteding van ca. 4 uur bieden wij een vergoeding van € 200,- per docent.


Opgeven

Wilt u meedoen met de focusgroep? Stuur dan een mailtje naar hanna@wizenoze.com onder vermelding van uw naam, het vakgebied waarin u lesgeeft en het leerjaar waaraan u lesgeeft.

6 keer bekeken0 reacties