Uw lidmaatschap bij Platform vmbo Techniek

Deze mail is op 3 juni 2020 verzonden naar de directies van de aangesloten vmbo Techniek scholen.

Geachte relatie,


U bent lid van ons Platform vmbo Techniek. Vanaf het nieuwe schooljaar hebben wij ons dienstenpakket geactualiseerd. We laten hieronder zien wat dit voor u betekent.


Actualisering dienstenpakket

Bent u alleen lid van ons Platform? Dat betekent dat u het basispakket Brons afneemt. Er verandert voor u niets, u hoeft niets te doen.

Neemt u naast lidmaatschap ook onze (vernieuwde) producten af, dan wordt uw lidmaatschap, zonder tegenbericht, omgezet naar pakket Zilver. Maar er zijn meer mogelijkheden!


De pakketten Goud en Maatwerk zijn uitermate geschikt voor scholen die bezig zijn met Sterk Techniekonderwijs in de doorlopende route.

Zie voor verdere informatie onze brochure of neem contact op met een van onze consulenten.


Hieronder schetsen wij voor u onze pakketten Brons en Zilver.


Pakket Brons - Lidmaatschap € 750,- per jaar

• Nieuwsbrief voor leden.

• Netwerk van vmbo’s en mbo’s, technische bedrijven/brancheorganisaties, overheid.

• Gratis toegang regionale kenniskring (vmbo-mbo-bedrijf), anders € 75,- p.p.

• Gratis toegang landelijke kenniskring (vmbo-mbo-bedrijf), anders € 75,- p.p.

• Met een gereduceerd tarief toegang tot onze Landelijke Onderwijsdag Techniek, € 75,- p.p. anders € 275,- p.p. (voor niet-leden).


Pakket Zilver - € 1950,- per jaar* (inclusief lidmaatschap € 750,- )

• De punten genoemd in pakket Brons.

• Ondersteuning op maat. 1 x per jaar een adviesgesprek van onze Consulent Beroepsonderwijs. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek met de directeur van uw/een school zijn, maar ook aanwezigheid/aanschuiven bij een teamvergadering om kennis te delen.

• Gratis toegang Landelijke Onderwijsdag Techniek, anders bij Brons € 75,- p.p. of € 275,- p.p. (voor niet-leden).

• Gratis toegang tot ca. 20 Techno-Skills** onderbouw techniek.

• Gratis toegang tot alle profielmodulen en keuzevakken PIE (ca. 150 Techno-Skills).

• Gratis toegang tot alle profielmodulen en keuzevakken BWI (ca. 250 Techno-Skills).

• Gratis toegang tot alle praktijkopdrachten PIE en BWI.

• Afsluitende toetsen voor de profielmodulen en keuzevakken.


Samen expert op inhoud

Een uniek Platform

Het Platform vmbo Techniek en Stichting Consortium Beroepsonderwijs vormen een uniek platform waarin technische vmbo- en mbo-scholen, PrO en VSO scholen, bedrijven en overheid samenwerken. De komende jaren zetten wij ons samen met het ministerie van OCW, Platform Talent voor Technologie en de technische Platforms van het vmbo zich samen in voor Sterk Techniekonderwijs.


Sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs in een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo!


Voor, door en met scholen

Wij zijn een voor, door en met organisatie die zich samen met scholen en het bedrijfsleven richt op het construeren van branchebrede producten en diensten voor het technische vmbo en mbo. Dit doen wij als organisatie zonder winstoogmerk.

Samenwerking is onze kracht en maakt dat wij samen met onze leden experts zijn op de inhoud van technisch beroepsonderwijs.


Vernieuwde Techno-Skills - productomgeving


U bent gewend om de vmbo producten te vinden in onze Digibib. Per 1 augustus a.s. verandert dit in Itsdigibib. Dit is een samenvoeging van Itslearning en onze Digibib.


Ga naar: www.itsdigibib.nl en klik op "inloggen leeromgeving". U ziet nu onze nieuwe productomgeving. De Techno-Skills hebben een betere productpresentatie en zijn gekoppeld aan onze praktijkopdrachten.


Door de unieke samenwerking met onze leden kunnen wij u ondersteunen met producten en diensten die nauw aansluiten bij uw wensen én bij de actuele ontwikkelingen in uw regio. Om een goed beeld te krijgen van de producten die wij hebben gemaakt, verwijzen wij u graag naar onze Techno-Skills kaarten. Houd onze pagina in de gaten omdat wij onze Techno-Skills blijven updaten.


Mocht u nog niet bekend zijn met al onze producten? Klik hier voor een korte impressie


Web for Classrooms in ItsDigibib - pilot komend schooljaar

Web for Classrooms is de zoekmachine voor het vinden van passende informatie op het internet, geselecteerd op betrouwbaarheid, veiligheid en leesniveau. Dit alles toegespitst op de opleidingen die u verzorgt.


Komend schooljaar gaan we een pilot starten waarmee we ervaring op willen doen om steeds meer actuele en verrijkende stof in een betrouwbare omgeving aan te bieden. Deze zoekmachine zullen wij direct in ons materiaal opnemen.


Meer weten? Klik hier of bekijk de webinar terug op onze Landelijke Onderwijsdag(en) Techniek in mei 2020.


Wilt u bijdragen aan deze ontwikkeling?

• Geef u op als pilotschool.

• Introduceer Web for Classrooms bij uw studenten en collega-docenten.

• Geef ons actief feedback wanneer u websites in de collectie mist of wanneer u websites afkeurt.


Heeft u nog vragen, schroom niet met ons of een van onze consulenten contact opnemen.5 keer bekeken0 reacties