Van plan naar uitvoering - Sterk Techniekonderwijs

Bijgewerkt: 22 jun 2020

Deze mail is op 19 juni 2020 naar alle contactpersonen Sterk Beroepsonderwijs in SF verzonden.

Geachte relatie,


Via Sterktechniekonderwijs.nl is ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij het maken van uw plannen. U vindt daar bijvoorbeeld advies, ondersteuning op strategisch niveau of procesniveau, maar ook specifieke ondersteuning op basis van thema's.


Maar wat als het plan er ligt en er moet concreet gekeken worden naar de uitwerking ervan, bijvoorbeeld: Hoe kunnen de opleidingen in het vmbo in uw regio aansluiten op het mbo? Wij kunnen u daarbij ondersteunen.


Van plan naar sterke regionale leerroutes op maat

Samen maken we een concrete vertaalslag vanuit de plannen Sterk Techniekonderwijs.


Op basis van onze en uw eigen inhoudelijke bouwstenen (leermodules) kunt u vanuit deze samenwerking sterke regionale leerroutes op maat creëren. Op basis van co-creatie zorgen we dat bestaande bouwstenen voor vmbo en mbo in de regionale context worden geplaatst, zodat deze naadloos aansluiten bij de doelstellingen van uw eigen regio.


Wilt u eigen bouwstenen ontwikkelen? Ervaren onderwijsontwikkelaars ontwikkelen samen met u bouwstenen die passen in uw regio. U betrekt op deze manier uw docenten bij de ontwikkeling en wij ontzorgen u waar nodig!


Wilt u zien hoe wij dat doen? Kijk dan onze webinar terug op onze Landelijke Onderwijdag(en) Techniek in mei 2020.


Samen expert op inhoud

Een uniek Platform

Het Platform vmbo Techniek en Stichting Consortium Beroepsonderwijs vormen een uniek platform waarin technische vmbo- en mbo-scholen, PrO en VSO scholen, bedrijven en overheid samenwerken. De komende jaren zetten wij ons samen met het ministerie van OCW, Platform Talent voor Technologie en de technische Platforms van het vmbo in voor Sterk Techniekonderwijs.


Sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs in een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo!


Voor, door en met scholen

Wij zijn een voor, door en met organisatie die zich samen met scholen en het bedrijfsleven richt op het construeren van branchebrede producten en diensten voor het technische vmbo en mbo. Dit doen wij als organisatie zonder winstoogmerk.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de activiteiten van het platform en zo samen te werken met ervaren onderwijsontwikkelaars.


Ons dienstenpakket voor Sterk Techniekonderwijs

Onze pakketten Goud en Maatwerk zijn uitermate geschikt voor scholen die bezig zijn met Sterk Techniekonderwijs in de doorlopende route. Hieronder schetsen we deze pakketten.


Zie voor verdere informatie onze brochure.


Goud - € 2450,- per jaar* (inclusief lidmaatschap € 750,- )

• Ondersteuning op maat. 2 x per jaar een adviesgesprek van onze Consulent Beroepsonderwijs. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek met de directeur van uw/een school zijn, maar ook aanwezigheid/aanschuiven bij een teamvergadering om kennis te delen.

• Gratis toegang tot ca. 20 Techno-Skills** onderbouw techniek.

• Gratis toegang tot alle profielmodulen en keuzevakken PIE (ca. 150 Techno-Skills).

• Gratis toegang tot alle profielmodulen en keuzevakken BWI (ca. 250 Techno-Skills).

• Gratis toegang tot alle praktijkopdrachten PIE en BWI.

• Afsluitende toetsen voor de profielmodulen en keuzevakken.

• Gratis toegang tot alle leermodulen mbo.

• Gratis toegang tot alle beroepstaken en projecttaken mbo.

• Nieuwsbrief voor leden.

• Netwerk van vmbo’s en mbo’s, technische bedrijven/brancheorganisaties, overheid.

• Gratis toegang regionale kenniskring (vmbo-mbo-bedrijf), anders € 75,- p.p.

• Gratis toegang landelijke kenniskring (vmbo-mbo-bedrijf), anders € 75,- p.p.

• Gratis toegang Landelijke Onderwijsdag Techniek, anders bij Brons € 75,- p.p. of € 275,- p.p. (voor niet-leden).


Op offertebasis

• De punten genoemd in pakket Goud.

• Inzicht regionale doorstroomrelevantie vmbo-mbo.

• Ontwikkeling doorlopende leerroute op maat.

• Ondersteuning van een ervaren onderwijsontwikkelaar.

• Inhoudelijke ondersteuning van de projectleider Sterk Techniekonderwijs.

• Workshops/trainingen.


* Voor het gebruik van de Techno-Skills door meer dan 25 leerlingen hanteren wij een bijdrage per leerling van €45,- per schooljaar.

** De Techno-Skills genoemd in deze mail zijn de leermodulen.


Vernieuwde Techno-Skills - productomgeving

Onze vernieuwde productomgeving is te vinden in ItsDigibib. Deze vindt u door naar www.itsdigibib.nl te gaan en te klikken op "inloggen leeromgeving". Hier ziet u o.a. de Techno-Skills met daaraan gekoppeld onze praktijkopdrachten.


Heeft u nog geen inlog of bent u nog niet bekend met al onze producten? Klik hier voor een korte impressie.


Wilt u meer weten? Dat begrijpen we!

Ons team Techniek laat u graag meer zien over onze mogelijkheden.


Sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs in een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo specifiek voor uw regio. Dit willen wij samen met onze leden in heel Nederland bereiken. U toch ook?


Met vriendelijke groet,
17 keer bekeken0 reacties