"Vanuit het MT" 18-03-2020

Bijgewerkt: 19 nov 2020

Dag collega’s,


Op verzoek van het MT stuur ik jullie onderstaand bericht. Mocht je naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je leidinggevende.


Vanuit het MT:

Corona Virus

De maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus hebben overal flink ingebroken op het normale leven. Verschillende collega’s van ons hebben te maken gekregen met zieken in hun omgeving. Wij wensen iedereen sterkte met het herstel en vooral met het bestrijden van deze nare ziekte. Het is soms lastig elkaar te steunen als je niet dicht bij elkaar mag komen maar de kracht van de ondersteuning zit hem niet alleen in een handdruk.

Het MT heeft besloten om vanaf maandag 16 maart iedereen te vragen thuis te werken. Inmiddels is het kantoor gesloten, ook bij SPL is iedereen gevraagd om thuis te werken.

Alle bijeenkomsten zijn afgezegd en we maken volop gebruik van vergaderen op afstand en andere digitale vormen van samenwerking. Gebleken is dat het de meesten goed lukt om zo de werkzaamheden voort te zetten. Heel fijn dat iedereen zich aan kan en wil passen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we als organisatie overeind blijven.

Gisteravond werd er geklapt voor de mensen in de Zorg, daar wordt een geweldige prestatie geleverd. Als het om onze organisatie gaat dan zou ik voor willen stellen om in gedachten een flink applaus te geven aan onze collega’s van de Dienst Digitalisering. Zij stellen ons en onze aangeslotene in staat om door te gaan met onze werkzaamheden. Systemen worden aangepast en waar nodig ondersteund. Zowel intern als extern wordt volop gebruik gemaakt van deze diensten. Intern wordt intern overleg vormgegeven middels de beschikbare online overlegruimten die op intranet zijn aangemaakt. Extern is een aanbod geformuleerd dat het ook scholen mogelijk maakt om via de digitale snelweg onderwijs te verzorgen. Scholen ontvangen hierover berichtgeving. Deze kun je ook terugvinden op het intranet. Complimenten aan allen die hier een bijdrage aan leveren.

Aanstaande donderdag hebben we weer een overleg met het MT. Daar nemen we het definitieve besluit over het open gaan van ons kantoor. Hou er rekening mee dat we ook volgende week nog thuis werken. We zullen jullie zo snel als mogelijk berichten over het definitieve besluit.

HRM

Onlangs heeft Wilco Griffioen aangegeven dat hij onze organisatie gaat verlaten. Hij heeft een nieuwe baan gevonden die, naar zijn zeggen, beter bij hem past. Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes. Door de ontstane situatie zal het afscheid op een wat vreemde wijze plaats moeten vinden. Wanneer de situatie normaliseert zullen we kijken op welke wijze we hier nog aandacht aan kunnen besteden.

Zoals eerder aan jullie gemeld door Luc Tiggelman, hierbij nogmaals de vastgestelde verlofdagen 2020, deze ben je verplicht op te nemen.

Het zijn de volgende data: 4 mei – 22 mei en 31 december.

Het MT verzoekt je ook alvast je vakanties in april/mei en de zomer met je leidinggevende te overleggen zodat we de bezetting op kantoor en ook onze bereikbaarheid kunnen waarborgen.

PrO-VSO

Op woensdag 4 maart hebben wij een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd voor de PRO en VSO scholen. Bijna 100 personen kwamen naar Waalwijk om samen met ons de ondersteuningsmogelijkheden te verkennen. Ook het Ministerie en de Sectorraad PRO waren aanwezig. Het was een nuttige en interessante bijeenkomst. We proberen deze groep nu vast te houden.

Nieuwe Website

Zoals je kunt zien is de nieuwe Consortiumwebsite live gegaan. De structuur was af maar we moeten nog wel het een en ander doen. Hier wordt door verschillende collega’s hard aan gewerkt. We hopen dat de site snel helemaal op orde is.

ISO

Voorheen werden onze ISO-audits verzorgd door de fa. Certiked. Deze firma bestaat niet meer en we zijn daarom over gegaan naar de fa. EIK om de hercertificering vorm te geven en daarna om de drie jaar de nieuwe certificering vorm te geven. Het huidige traject wordt door EIK overgenomen en daarmee behouden we ons certificaat. Er wordt aangesloten op de werkwijze die ingezet is.

Keuzedelen

Keuzedelen zullen niet meer worden opgenomen in de kostenfolder. We zijn een gesloten club, producten en diensten kunnen afgenomen worden wanneer men is aangesloten. Domein overstijgend geldt dat we gaan werken met een maatwerkovereenkomst. Hiervan volgt nog een schrijven op intranet. Indien daar nu vragen over zijn kun je terecht bij de managers.


Klachtenprocedure

De klachtenprocedure training en advies is omgezet naar een algemene klachtenprocedure. Dit sluit aan bij de norm voor valide exameninstrumenten, zoals besproken in de expertgroep examinering op 17 februari jl. Je kunt de klachtenprocedure terugvinden op de website mbo en vmbo.


Hartelijke groet, mede namens Irma, Harald en Tom,

Michel
28 keer bekeken0 reacties