"Vanuit het MT" 26-03-2020

Bijgewerkt: 19 nov 2020

Dag collega’s,

Op verzoek van het MT stuur ik jullie onderstaand bericht. Mocht je naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je leidinggevende.

Beste collega’s,

In deze hectische tijden, waarin we elkaar niet persoonlijk treffen dan alleen via Google Meet, probeert het MT wat frequenter een update te sturen.

Corona

We volgen allemaal de actualiteiten en we beseffen ons dat we in zeer zorgelijke tijden terecht zijn gekomen. Direct of indirect zien we de gevolgen van het Corona virus om ons heen. Ook het onderwijs wordt zwaar getroffen door de situatie. Zeker nu examens nauwelijks of niet meer plaatsvinden op de scholen, en scholen moeten overgaan op online lesgeven. Dit vraagt veel van de scholen, docenten en leerlingen/studenten.

Het verzoek was om te onderzoeken of we het aanbod van de online werkruimtes uit maatschappelijk belang ook aan konden bieden aan niet aangesloten scholen. En om voor de aangeslotenen Zorg & Welzijn die géén gebruik maken van het oefenmateriaal maar wél van de examens de accounts van het oefenmateriaal open te zetten. Uiteraard voor de komende periode, zolang de scholen dicht zijn. De dienst Digitalisering heeft hier hard aan gewerkt en inmiddels is bovenstaande een feit.

Ook onderzoeken we nu of we onze trainingen, waar mogelijk, online aan kunnen bieden. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit aan jullie weten.

Inmiddels werken we allemaal al bijna twee weken vanuit huis, en ook komende week werken we nog vanuit huis. Het MT beslist per week hoe we weer verder gaan en stelt jullie daarvan op de hoogte. Het zijn hectische weken, maar we zijn blij dat we het overgrote deel van onze werkzaamheden voort kunnen zetten. Helaas moeten we ook een aantal afspraken en bijeenkomsten verplaatsen naar een later moment, maar dat pakken we zeker weer op wanneer we weer terugkeren in de normale situatie.

Webinars

Vanwege de situatie waarin bijna iedereen vanuit huis werkt, hebben we het opgepakt om Webinars te organiseren. Inmiddels is er al een aantal Webinars gegeven, en we zijn blij dat deze zo goed worden bezocht. Natuurlijk gaan we hiermee door om scholen op deze manier te ondersteun. Zeker ook omdat we positieve reacties ontvangen.

Landelijke dag Techniek d.d. 4 juni 2020

In verband met de verdergaande maatregelen m.b.t. het Coronavirus gaat de Landelijke dag Techniek van 4 juni dit jaar helaas niet door. En we kiezen er dus ook niet voor om deze dag te verplaatsen naar een later moment dit jaar. Hiervoor in de plaats zullen er zeer waarschijnlijk workshopachtige Webinars georganiseerd gaan worden als een soort klankbordbijeenkomst rondom thema’s. Voor de Vrienden van Techniek bedenken we een alternatief plan.

We realiseren ons dat we hiermee een enorm belangrijke dag voor Techniek moeten ombuigen naar een nieuwe vorm en dat dit een grote teleurstelling is. Maar we weten ook dat het mogelijk is met het team Techniek vanuit hun flexibiliteit en gedrevenheid.

Kostenfolders 2020-2021

Het MT heeft de kostenfolders 2020-2021 voor vmbo en mbo goedgekeurd en inmiddels zijn deze op beide sites terug te vinden.

Visieoverleg d.d. 14 april 2020

Zet deze datum alvast in jullie agenda! Het programma is nog niet bekend, maar het gaat zeker door, ofwel in Amersfoort, ofwel online!

Het MT wenst eenieder veel gezondheid toe en ook sterkte nu het een andere lente is dan we gewend zijn.

Hartelijke groet, mede namens Irma, Harald en Tom,

Michel


22 keer bekeken0 reacties