"Vanuit het MT" 16-12-2020


Beste collega’s,


Gisteren hebben we elkaar een goede vakantie toegewenst. Wij hebben de bijeenkomst, in de gegeven omstandigheden, ervaren als een mooie afsluiting van het jaar! Het was goed om elkaar informeel te ontmoeten en we hebben collega’s eens van een andere kant leren kennen. Uiteraard kijken we er enorm naar uit om jullie weer fysiek te ontmoeten op ons kantoor in Amersfoort!


Algemeen Bestuur

Op 15 december is de laatste bestuursvergadering van dit kalenderjaar. Het is tevens de laatste vergadering van de voorzitter van ons bestuur, mevrouw Annette van den Berg. Zij gaat ons bestuur na 9 jaar verlaten. We zijn haar zeer erkentelijk voor de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze organisatie. We zullen hier natuurlijk gepaste aandacht aan geven.

Het is fijn jullie te kunnen melden dat we Jack de Reus bereid hebben gevonden om het stokje van haar over te nemen. Jack was penningmeester van ons bestuur en deze functie zal hij overdragen aan Ernst van Glansbeek, voorheen algemeen lid van het bestuur.

Ook in het bestuur van Platform vmbo Techniek zullen wisselingen plaatsvinden. De nieuwe voorzitter is Barry Lommen geworden, tevens lid van ons algemeen bestuur. Ernst van Glansbeek zal ook als penningmeester van het bestuur van het Platform gaan functioneren. Barry neemt namens ons ook deel aan de bestuursvergaderingen van het SPV. Fijn dat we dit jullie kunnen melden, ik ben onze bestuurders dankbaar voor de getoonde bereidheid.

STeAG maakt inmiddels ook deel uit van onze organisatie. De bestuursvoorzitter van STeAG, mevrouw Ria Rozendaal, maakt ook weer deel uit van ons algemeen bestuur. Binnen het bestuur van STeAG zijn verder de heren Arnold Sterk (penningmeester) en Peer van Putten actief.


Coöperatie examens mbo

Zoals jullie wellicht al weten heeft de Coöperatie Examens MBO per 1 december haar intrek genomen bij ons op de gang. Er zijn op dit moment drie personen werkzaam, Erik Degen (directeur), Franca Zijlstra en Sjoerd Crans. Op korte termijn wordt er nog een managementassistente benoemd. We hebben ze tijdens hun eerste werkdag op onze gang een gebakje laten bezorgen.

Wizenoze

Het Consortium werkt al ruim twee jaar samen met het IT-bedrijf Wizenoze. Zij ontwikkelen en leveren een slimme zoekmachine voor het onderwijs. Middels deze zoekmachine kunnen leerlingen/studenten gericht zoeken naar informatie van het internet. Er worden hierbij vooraf databases samengesteld uit de beschikbare informatie op het World Wide Web. Vakspecialisten cureren het open internet samen met de techniek, hierbij gaat Artificial Intelligence een steeds grotere rol spelen. Zo ontstaan in de oceaan van informatie die te vinden is, kleine zwembadjes met geschikte url’s. Een url’s is geschikt als gebleken is dat het geen onzinnige informatie is, het geen commerciële doelstellingen dient en het actueel is. Daarnaast is het van belang dat de informatie wordt afgestemd op het niveau van de leerling/student, de opleiding die hij of zij volgt en het niveau waarop geleerd wordt (leesniveau). Deze zoekmachine, Web for Classrooms genaamd, is inmiddels toegevoegd aan ons ontwikkelgericht materiaal.

In samenwerking met Prof. Dr. Theo Huibers, een van de oprichters van Wizenoze, ben ik op zoek naar subsidiemogelijkheden om een onderzoek naar de effectiviteit van deze technologische vernieuwing te financieren. Leidt deze technologische vernieuwing daadwerkelijk tot een hoger leerrendement?


Communicatie en Marketing

Zoals eerder gemeld is Twan Stemkens per 1 december voor één dag per week verbonden aan onze organisatie. Hij zal zich richten op de wijze waarop wij communiceren met de buitenwereld. Als communicatiedeskundige zal hij ons bijstaan in het maken van verstandige keuzes. We hebben veel vertrouwen in Twan, gepokt en gemazeld in het communiceren binnen de wereld van het beroepsonderwijs.


Vanuit Z&W

Oppstap

Consortium werkt samen met Oppstap om hun studenten in de lerarenopleiding in deze woelige tijden een stageplaats te bieden. Negen adspirant docenten zijn vol enthousiasme in groepjes of individueel aan de slag om een onderwijs product te ontwikkelen. Zij doen dit onder begeleiding van Robbert Houtveen en Roel van der Hoek, met als doel om de producten ook daadwerkelijk in te gaan zetten in ons aanbod in Digibib.

STeAG

Op 18 november jl. is er voor het eerst, onder de vlag van het Consortium, een deelnemersoverleg STeAG gehouden. Het bestuur van STeAG heeft een korte toelichting gegeven op de samenwerking. De deelnemers zijn vooral content met de gezamenlijke insteek op kwaliteit. Ook was er een levendige discussie rondom de status van kennistoetsing binnen de AG-opleidingen.

Expertgroep Examinering

In de expertgroep examinering wordt hard gewerkt aan het her-construct van de examens voor de keuzedelen van zorg en welzijn met een certificaat en aan de constructie van het exameninstrument voor Apothekersassistent. Vanaf 1 januari komen daar de exameninstrumenten voor Pedagogisch werk, Doktersassistent en Tandartsassistent bij. Een pittige klus met als doel, voor 1 mei 2021 de exameninstrumenten te publiceren.

De ontwikkelteams schrijven parallel aan dit proces de bijbehorende oefenopdrachten en zijn op zoek naar nog meer verrijking van het account in Digibib, gebruik makend van bronnen van bijvoorbeeld Vilans, TRANZO en SANO. Ook oriënteren zij zich op nieuwe/andere mogelijkheden zoals de inzet van casuïstiek, van filmpjes en toenemende interactiviteit van de oefenopdracht. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met de dienst ICT.

Vanuit Techniek

Zoals in het vorig bericht al genoemd, kunnen we nog een pagina vullen met activiteiten, zoals het opzetten van de Lab-tweedaagse in gezamenlijkheid met de MBO Raad, het adviestraject bij het Grafisch Lyceum Utrecht.

Nu kan ik melden dat de voorbereidingen voor de Lab-tweedaagse in volle gang zijn. Het is geweldig om te zien dat een directe benadering van het ontwikkelteam naar de scholen geleid heeft dat alle Labscholen een bijdrage leveren aan de inhoud van deze dagen. Oftewel er zijn afgelopen tijd mooie verbindingen gemaakt en is er veel vertrouwen dat het twee inspirerende dagen worden, ook al is het nog steeds online.


Het adviestraject van het ontwikkelteam Creatief voor het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) was gericht om een totaal overzicht van alle opleidingen in de creatieve sector en de mogelijke verbindingen hiertussen. Doordat het zo bruikbaar was, is er ook nog eens een mooie vervolg bijeenkomst geweest waarin de managers bij het GLU uitgedaagd werden over de grenzen heen te kijken. Mooi om te constateren dat we niet alleen als leverancier worden gezien maar zeker ook als kennispartner.


Alhoewel er zeker nog veel meer te melden is, laten we het voorlopig hier maar bij. Ook namens iedereen bij Techniek prettige dagen gewenst en we kijken alweer uit naar de kansen voor volgend jaar!


Tot slot

We hebben met elkaar een heel bijzonder jaar achter de rug. Een van hoogte- en dieptepunten. Corona heeft een zware wissel getrokken op zowel ons persoonlijke als professionele leven. En helaas zijn we er nog niet doorheen.

Vooralsnog blijven we nog zoveel als mogelijk vanuit huis werken, het is nog even niet anders.

Wij danken jullie allen voor de inzet van het afgelopen jaar en wensen jullie met jullie naasten een geweldig 2021.Hartelijke groet,

Michel, Irma en Harald


5 keer bekeken0 reacties