"Vanuit het MT" 13-05-2020

Bijgewerkt: 19 nov 2020


Beste collega’s,

Eind vorige week hebben we jullie bericht dat we voorlopig nog niet ons werk op kantoor kunnen hervatten. Wanneer dat wel weer kan is nog niet duidelijk. Zodra we daar duidelijkheid over hebben, laten we jullie dit weten. Natuurlijk missen we het persoonlijke contact met jullie, maar voor nu is het belangrijk dat we jullie zo goed als mogelijk op de hoogte houden van de grote lijnen die we binnen het MT bespreken.

Personeel:

We kunnen jullie berichten dat Stefan, zoon van Yulia, de allerzwaarste kuren heeft doorstaan. Stefan krijgt nu wekelijks een lichtere chemokuur toegediend en daar is hij ook minder ziek van. Heel voorzichtig wordt er gewerkt aan zijn verdere herstel. Natuurlijk is deze bizarre tijd ook erg lastig voor het gezin van Yulia, maar ze slaan zich erdoorheen! Het positieve van dit verhaal is dat Yulia weer voorzichtig begint met het oppakken van een deel van haar werk, dit in overleg met Arie.

We wensen Yulia, Gerrit en Stefan veel sterkte toe en hopen dat Stefan zich straks weer een stuk beter zal gaan voelen!

Het gaat redelijk goed met Wendy. Er gaat helaas nog geen dag voorbij zonder rugklachten, maar er zijn ook steeds vaker dagen dat het goed gaat. Dit betekent toch verbetering en geeft hoop op volledig herstel.

Vanaf begin maart heeft Wendy haar werk gedeeltelijk hervat. Dat begon met vier uur per week en deze week is dat uitgebreid naar zes uur per week. Wendy overlegt wekelijks met Frido welke werkzaamheden zij kan oppakken. Dit zijn nu vooral de interne, administratieve werkzaamheden. De externe contacten neemt Frido nog voor zijn rekening. Wendy is erg enthousiast dat zij weer “iets” kan betekenen voor het Consortium en ze kijkt ernaar uit om haar werk weer volledig te kunnen oppakken. Ook Wendy wensen we een spoedige voortgang van haar herstel toe!

Landelijke online dagen Techniek, 18, 19 en 20 mei aanstaande

Omdat de Landelijke dag Techniek op 4 juni niet door kon gaan, hebben we besloten om de scholen een online driedaagse aan te bieden. De dagen zijn georganiseerd rondom drie thema’s; Sterk Techniekonderwijs, samenwerking met het bedrijfsleven en de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Voor meer informatie kijk op: https://www.landelijkeonderwijsdagtechniek.nl/.

Keuzedelen voor niet aangeslotenen

Wanneer scholen geen aansluiting bij ons hebben, dan zijn er geen rechten op producten en diensten. We hadden een regeling dat ook niet aangesloten scholen gebruik konden maken van onze keuzedelen door een extra bedrag te betalen bovenop de kosten voor het keuzedeel zelf. Omdat we toch van mening zijn dat dit geen recht doet aan het samenwerkingsverband dat we zijn, hebben we besloten deze regeling te schrappen. We willen een echte van, voor en door organisatie blijven.

Jaarrooster

De planning van het jaarrooster wordt eind deze maand in het MT-overleg besproken. Daarna kunnen de bijeenkomsten in de outlookagenda’s geplaatst worden. Er wordt ook overwogen om het jaarrooster naast outlook, over te zetten naar Intranet.

Facilitair

De catering via fa. Veenendaal ligt stil, en de frequentie wat betreft de schoonmaak kan omlaag. De groenverzorging gaat uiteraard wel gewoon door. Mocht je iets van kantoor nodig hebben , laat dit dan aan je leidinggevende weten.

Visieoverleg breed

Eind april is de definitieve strategienotitie opgeleverd door de fa. Thaesis. Al eerder is een deel van deze notitie met een aantal van jullie besproken tijdens het visieoverleg. Nog vóór de zomer volgt er een visieoverleg breed, en daar willen we nog dieper ingaan op deze notitie. Ook worden dan onze jaarplannen gepresenteerd.

Eéndaagse training

We hopen dat we in het najaar de Coronatijden achter ons kunnen laten. Daarom heeft het MT besloten om in het najaar een Consortium brede trainingsdag te organiseren op een locatie elders in het land. Daarmee komen we tegemoet aan de studiedagen die de afgelopen tijd niet hebben kunnen plaatsvinden, en hopen we de verbinding te kunnen oppakken door met elkaar in verschillende werkvormen inhoudelijk aan de slag te gaan!

Zomervakantie

Al eerder hebben we vanuit het MT melding gemaakt van het belang van het opnemen van vakantie in de maanden juli en augustus. Wij verzoeken jullie om in juli en augustus minimaal twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Hiermee voorkomen we dat we in personele problemen komen bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Graag jullie vakantie aanvragen in ADP, jullie leidinggevende zal dan snel een overzicht hebben en ook snel kunnen toekennen. Wij hopen dat jullie begrip op kunnen brengen voor dit verzoek.

Tot zover de berichtgeving. Hou vol, blijf gezond en zoek de onderlinge verbinding, zij het online, met elkaar!

We houden contact.

Hartelijke groet,

mede namens Irma, Harald en Tom,

Michel.

24 keer bekeken0 reacties