"Vanuit het MT" - 22-04-2020

Dag collega’s,

Op verzoek van het MT stuur ik jullie onderstaand bericht.

Beste collega’s,

Nu we elkaar niet meer in de wandelgangen treffen, willen we jullie op deze manier wat frequenter informeren over actuele zaken waar het MT zich over buigt.

ISO Maandag 20 april heeft de externe audit plaatsgevonden, uitgevoerd door de firma EIK. In de groepsapp informeerde ik jullie al dat men onder de indruk is van ons kwaliteitsbewustzijn en de wijze waarop we dit vormgeven. Hercertificering is een feit en namens het MT wil ik jullie allen nogmaals heel hartelijk danken voor jullie inzet, betrokkenheid en professionaliteit! Uiteraard danken we Jacqueline en Luc Tiggelman ook nogmaals voor de uitstekende proces begeleiding. We zijn onder de indruk van een ieders gedrevenheid, ook in deze bizarre tijden van het werken op afstand.

Namens het MT en jullie allen heb ik ook de leden van het Algemeen Bestuur op de hoogte gebracht. Het lijkt me goed om jullie de reactie van de voorzitter, Annette van den Berg, door te geven. Daarbij opmerkend dat de andere bestuursleden in dezelfde trend hebben gereageerd!

“Dag Michel, Van harte gefeliciteerd! Goed te horen dat iedereen zich bewust is van kwaliteit en borging van de kwaliteit. Wil je iedereen feliciteren en bedanken voor hun bijdrage aan de betrouwbaarheid en goede naam van het Consortium! Groet, Annette.”

Thaesis/ Jaarplannen

De afgelopen maanden heeft een kernteam vanuit het Consortium samen met de firma Thaesis de herijking van de strategie 2020-2022 opgepakt. Eind deze week hopen we de finale rapportage van Thaesis in ontvangst te nemen. Eerder hebben we jullie hierin al meegenomen tijdens het online visieoverleg van 14 maart jl.

Het vervolg hierop is dat we de jaarplannen en plannen van inzet moeten opmaken. MT werkt hard aan de realisatie van deze jaarplannen en de plannen van inzet, gebaseerd op de vastgestelde strategie. Zodra we de jaarplannen intern hebben vastgesteld, en aan ons bestuur hebben voorgelegd, volgt er een presentatie aan jullie, vermoedelijk in de tweede helft van juni.

Vakantieplanning

We willen jullie nogmaals vragen om zoveel als mogelijk jullie vakanties voor de zomerperiode te plannen in de maanden juli en augustus. Door de sluiting van de scholen lopen de werkzaamheden op en we verwachten dat er in september en oktober een hoos aan werkzaamheden op ons én op de scholen afkomt. Om dit goed te kunnen opvangen en scholen goed te kunnen ondersteunen, is het verzoek aan iedereen om met het plannen van vakanties hier rekening mee te houden. We realiseren ons dat het in deze tijd, waarin we beperkt worden in het reizen, niet logisch is om een vakantie te plannen. Maar het opsparen van vakantiedagen kan ons later in het jaar wellicht bezettingsproblemen geven. We hopen op jullie medewerking.

Namens het MT wens ik jullie veel succes toe bij je werkzaamheden. Blijf gezond en hou vol!

Hartelijke groet,

Namens Irma, Harald en Tom,

Michel


4 keer bekeken