"Vanuit het MT" - 28-10-2020

Bijgewerkt: 19 nov 2020

Beste collega’s,

We zijn na de zomerperiode alweer enige tijd aan het werk en helaas is er nog geen mogelijkheid om elkaar weer op kantoor te treffen. We moeten met elkaar veel geduld en discipline opbrengen, en dit vraagt veel van ons. De onderlinge contacten op kantoor worden gemist. Gelukkig gaat ons werk voor het onderwijs gewoon door, en kunnen we vanuit huis, mede door de onlineverbindingen, ons werk nog goed uitvoeren! Maar dat het voor velen van ons niet optimaal is, herkennen we zeker. Het is helaas niet anders. De aangesloten scholen waarderen nog steeds ons aanbod en dit maakt dat ons voortbestaan niet onder druk staat. Daarmee treffen we het beter dan een groot aantal organisaties dat in financiële problemen raakt door de opgelegde beperkingen.

Corona

De laatste cijfers en de reacties hierop van het RIVM en het Kabinet laten zien dat er geen enkele aanleiding is om de teugels wat te laten vieren. Mochten we de ruimte zien om dit wel te doen, dan laten we jullie dit uiteraard weten. Vooralsnog blijven we dus thuis werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Indien er een noodzaak wordt gezien om toch naar Amersfoort te gaan dan altijd in overleg met je direct leidinggevende.

Helaas treft het virus ook collega’s van ons, direct of indirect. Dan komt het opeens wel heel dichtbij. We hopen dat voor ieder van ons de schade beperkt blijft, en dat collega’s of gezinsleden/familieleden weer volledig zullen herstellen!

HRM

Binnen de organisatie hebben we ook met andere vormen van ziekte of afwezigheid te maken. Om privacy redenen kunnen we daar niet te veel over zeggen, maar het is goed om onze collega’s die het betreft hierbij een hart onder de riem te steken. Namens het MT wensen we hen heel veel sterkte toe!

Zoals jullie wellicht in de personeelsapp hebben kunnen lezen, zal Bert Slotboom per 10 november met pensioen gaan. Maar wees niet getreurd, Bert blijft voor een aantal uren per week aan ons verbonden. Dus we komen Bert, vooralsnog online, nog steeds tegen.

Onze nieuwe collega’s, hebben zich al op verschillende momenten voorgesteld. We hopen dat jullie, ondanks deze bizarre “Corona-tijd”, toch al aardig zijn ingewerkt en dat jullie plezier beleven in hetgeen jullie voor het Consortium doen.

Gezien de enorme drukte binnen het team van Dienst Digitalisering zal Huibert Teun de Ruijter voor nog een dag extra per week worden ingeleend. Fijn dat dit we dit zo hebben kunnen regelen!

Agenda

Het visieoverleg van 3 november en het uitwisselingsoverleg van 5 november komen beide te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een informele onlinebijeenkomst op 15 december tussen 12.00-14.00 uur. Op dit tijdstip stond onze jaarlijkse afsluiting gepland, waarin we samen met het Algemeen Bestuur en de Raad van Advies een lunch zouden nuttigen. Hoe we hier invulling aan geven, dat horen jullie nog. Maar hou deze ruimte alvast gereserveerd in jullie agenda!

Migratie Google Suite

We zijn met elkaar al een heel eind opgeschoten met de migratie naar de Google Suite. We maken veel gebruik van de verschillende functionaliteiten die ons hiermee geboden worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Google Docs en Google Meet. De ondersteuning van onze collega’s van de Dienst Digitalisering heeft ons hierbij enorm geholpen. Toch blijkt een volledige overstap naar Google op een aantal problemen te stuiten. We hebben het hier in de afgelopen weken met de Dienst Digitalisering regelmatig over gehad. Gisteren hebben we in het MT, samen met Hans Winsemius, het besluit genomen om de migratie naar de Google Suite door te zetten maar een aantal collega’s in de backoffice toch te voorzien van een MS365 account. We nemen wel afscheid van Officebox als leverancier van de Remote Office functionaliteit. Op korte termijn zullen we aangeven voor wie, welke functionaliteit beschikbaar komt.

Landelijke onderwijsdagen 2021

Vanuit het land komen er al vragen of wij de landelijke onderwijsdagen weer organiseren en zo ja, wanneer dan? Helaas durven we het nog niet aan, gezien de RIVM richtlijnen, om hier een uitspraak over te doen. Laten we hopen dat we er snel beter voor staan, en dat we alsnog onze landelijke onderwijsdagen kunnen organiseren.

Directeurenoverleg d.d. 13-11-2020

“Ieder nadeel heeft zijn voordeel” aldus wijlen profvoetballer Johan Cruijff. En zo is het ook! Hadden we eerder vaak een kleine opkomst op het directeurenoverleg, nu we dit overleg online organiseren, hebben we op dit moment al meer dan 50 aanmeldingen genoteerd! Het is goed om te zien dat nu ook vanuit de Techniek veel interesse is.

Lettertype

Helaas zien we steeds meer dat we niet meer allemaal het lettertype gebruiken zoals we dat hebben vastgelegd in ons handboek huisstijl, Lucida Sans, en Lucida. Voor digitale templates en internet wordt Lucida gebruikt, voor overige documenten/correspondentie gebruiken we Lucida Sans. We hebben een handboek waarin de afspraken over onze huisstijl opgenomen zijn. We gaan dit schrijven actualiseren en komen er later nog bij jullie op terug.

Ook signaleren we veel verschillende (eigen bedachte) digitale handtekeningen in jullie mail. Er wordt gewerkt aan één digitale handtekening die we allemaal moeten gaan gebruiken. Wordt vervolgd.

Marketing & Communicatie

Het MT is samen met betrokken collega’s in gesprek met Twan Stemkens om te kijken hoe we onze Marketing & Communicatie kunnen optimaliseren. Twan werkt al meer dan 20 jaar binnen het mbo, zowel bij mbo’s als mbo-gerelateerde organisaties, en is een expert op het gebied van Marketing & Communicatie. We houden jullie op de hoogte van dit proces.

We wensen jullie nogmaals vooral goede gezondheid toe en veel werkplezier!

Hartelijke groet,

Michel, Irma en Harald

12 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven