"Vanuit het MT" 18-11-2020

Dag collega’s,


Hierbij stuur ik jullie een bericht “vanuit het MT”.


Beste collega’s,


Vorige week hebben we weer een MT-overleg gehad, en een aantal zaken dat we daar besproken hebben, willen we met jullie delen.


Corona

Helaas verwachten we als MT niet dat we elkaar nog vóór de kerstperiode op kantoor zullen treffen. Dit betekent dat we tot die tijd vanuit huis blijven werken, aldus conform de RIVM-richtlijnen. Mocht je vragen hebben over je thuiswerkplek, dan kun je dit altijd met je leidinggevende bespreken en kijken we of we jullie ergens bij kunnen helpen. We realiseren ons dat er veel van ons allemaal gevraagd wordt, maar we hopen dat jullie het geduld nog op kunnen brengen. We gaan elkaar in ieder geval op 15 december online treffen!


Landelijke dag Zorg & Welzijn

We hebben als MT besloten dat we de landelijke dag Zorg & Welzijn in februari 2021 in een online programma gaan aanbieden. Vanuit Techniek hebben we hier echt goede ervaringen mee! Inmiddels zijn docenten gewend aan online bijeenkomsten en Webinars en bovendien is er altijd genoeg informatie te melden en te delen en het zou heel jammer zijn wanneer we deze kans niet pakken!

Mocht het volgend jaar juni mogelijk zijn, dan kunnen we nog kijken of we een Consortium brede bijeenkomst kunnen organiseren om elkaar eindelijk weer “life” te treffen. Maar voor nu organiseren we eerste een online landelijke dag Zorg & Welzijn!


Marketing & Communicatie

Eerder hebben we jullie laten weten dat we dit najaar gesproken hebben met Twan Stemkens, expert op het gebied van Marketing & Communicatie. Net als wij allemaal hebben, heeft ook Twan een enorme passie voor het beroepsonderwijs!

We hebben als doel gesteld dat we beter gepositioneerd willen worden, dat we meer bekendheid gaan krijgen als expertisecentrum en dat we met een grotere voorkeurspositie de leverancier willen zijn van (examen)producten en (trainings- en kennis) diensten voor het beroepsonderwijs. Twan heeft hier een plan van aanpak voor geschreven met als doel om de communicatie (zowel intern als extern) en het proces ervan beter op orde te brengen, om daarna projectmatig en gestructureerd(er) de communicatie uit te kunnen voeren. Natuurlijk nemen we jullie mee in dit proces; we zijn immers allemaal ambassadeurs van het Consortium!


Vanuit Techniek


Verbinding met de scholen

Bij techniek zijn de ontwikkelaars feedback op gaan halen bij teams in de scholen. Het doel hierbij is om actief informatie op te halen maar ook ons materiaal met het verhaal van de ontwikkelaar beter onder de aandacht te brengen. In een tijd dat het lastig is afspraken op scholen te maken heeft dat toch tot mooie resultaten geleid.

Enkele quotes uit de notities;

“Goed opgebouwd, juiste taalgebruik, niveau en opbouw.”

“Het is goed te zien dat de beroepstaak door een ervaren docent is ontworpen/gemaakt.”

“Hele goede zet dat filmpjes ingesloten zijn zonder afdwalen naar ander sites.”

“Weinig tekst, prima.”

“Ik ken het consortium nog uit de tijd van de boekjes maar dit wist ik niet”

Alhoewel het als spannend wordt ervaren om als ontwikkelaar naar de scholen te gaan, is het enthousiasme groot en kunnen we de directe verbinding realiseren. We zien dat alle ontwikkelgroepen werken aan de relatie met de scholen. Het moet zich nog omzetten naar concrete resultaten maar het is bemoedigend om te zien welke interesse en reacties er zijn.

Pro-VSO

Voor Pro-VSO zijn we met een ontwikkelteam gestart. Daar waar we eerst dachten verrijkend materiaal te kunnen aanbieden, ontwikkelt zich nu een complete leerlijn. Zodra hier meer over is te laten zien zullen we dit zeker doen!


Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Al eerder hebben we melding gemaakt over sterk techniek onderwijs. We kunnen nu melden, met STO Coevorden en STO Bonaire, twee getekende overeenkomsten te hebben om ondersteuning te bieden aan de doelstellingen van hun plannen. Daarnaast zijn we nog met meerdere regio’s in een vergevorderd stadium om ondersteuning te bieden.


Activiteiten

We kunnen nog een pagina vullen met activiteiten, zoals het opzetten van de Lab-tweedaagse in gezamenlijkheid met de MBO Raad, het adviestraject bij het Grafisch Lyceum Utrecht, maar ik bewaar ook graag wat voor een volgende keer!


Vanuit Zorg & Welzijn


Herregistratie wet BIG

In januari 2020 is het Consortium benaderd door VWS om een voorstel te maken voor de nieuwe examinering voor de herregistratie BIG. Dit heeft niets met varkens te maken, maar alles met de eisen die wettelijk gesteld zijn aan Beroepsbeoefenaren In de Gezondheidszorg.

Indien je als verpleegkundige jezelf moet herregistreren, omdat je onvoldoende ervaringsuren hebt in de praktijk, moet je een examen doen.

Tot 31 december 2020 was dat een kennisexamen. VWS vond dat echter niet meer passend.

Consortium heeft de opdracht van VWS gekregen en we zijn direct met een aparte werkgroep hiermee aan de slag gegaan. Ondanks Corona en het hele krappe tijdpad, zijn de examenproducten: kennisexamens, vaardigheidsexamen en examens klinisch redeneren, in september aangeboden aan de stuurgroep. Naast de ontwikkeling van de examenproducten is het Consortium inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze examens. En daarbij is er ook een leeromgeving ingericht, met een studiewijzer, de betreffende leermodulen, de oefenkennisvragen en Web for Classrooms. Er is een examencommissie in oprichting, en er wordt op dit moment een pilot gedaan met de eerste kandidaten in Zwolle.

In een heel korte tijd is er een enorme inspanning geleverd om dit neer te zetten. Petje af voor alle collega’s die hieraan hun bijdrage hebben geleverd!

Neem gerust eens een kijkje op https://www.herregistratiewetbig.nl/


Hartelijke groet,

Irma, Harald en Michel

12 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven