top of page

WMO

Logo.jpg

Wmo is een afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is ingevoerd ter vervanging van de AWBZ.....

Image by XPS
bottom of page